Kokoontumisia ja tilojen käyttöä koskevia rajoituksia kiristetään Uudellamaalla

Rajoitukset ovat voimassa 4.-31.12.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää ajalla 4.12. – 31.12.2021 Uudenmaan alueella sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Lisäksi asiakas- ja yleisötiloista vastaavien toimijoiden on järjestettävä tilojen käyttö siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa koronatartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa.

Yleisötilaisuudet


Rajoitukset voimassa 4.-31.12.2021.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää Lohjalla sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 henkilöä. Yleisötilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin, jolloin henkilömäärärajaa ei tarvitse noudattaa.

Jos koronapassi otetaan käyttöön kokoontumisrajoitusten vaihtoehtona, sitä tulee edellyttää koko tilaisuuden osalta. Tämä tarkoittaa sekä koko tilaisuuden aukioloaikoja, että koko aluetta. Koronapassi pitää tarkastaa tilaisuuteen saapumisen yhteydessä yli 16-vuotiailta henkilöiltä. Samalla tarkastetaan myös henkilöllisyystodistus. Koronapassia ei tarkasteta henkilökunnalta, esiintyjiltä tai ottelussa pelaavilta urheilijoilta tai toimitsijoilta.

Yleisissä kokouksissa järjestäjä ei voi edellyttää koronapassia, vaan niissä tulee noudattaa rajoituksia. Yleinen kokous tarkoittaa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata.

Edelleen voimassa ovat tartuntatautilain yleiset hygieniavaatimukset, joilla parannetaan asiakas- ja yleisötilojen terveysturvallisuutta. Tartuntatautilain pykälässä 58 c määritellään yleiset hygieniavaatimukset, ja ne ovat voimassa ilman erillisiä viranomaispäätöksiä koko Suomessa erilaisissa asiakas- ja yleisötiloissa, kuten kaupoissa, kauppakeskuksissa, liikuntatiloissa, museoissa, teattereissa ja kirjastoissa. Tällä hetkellä vaatimukset ovat voimassa vuoden 2021 loppuun asti.

Lisätietoa koronapassista ja sen käytöstä löytyy:
Todistus koronarokotuksesta: Sähköinen rokotustodistus – THL

Julkiset tilat

Rajoitus on voimassa 4.-31.12.2021.

Aluehallintoviraston päätöksen mukaan asiakastilojen käytöstä vastaavien toimijoiden on järjestettävä toiminta siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi esimerkiksi rajoittaa asiakasmäärää, porrastaa kävijöiden osallistumista ja/tai tehdä tilaan ja asiakaspaikkojen sijoitteluun liittyviä järjestelyjä.

Päätös koskee asiakasmäärästä riippumatta urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistystoimintaan käytettyjä tiloja, kuten kuntosaleja, sisäliikuntatiloja, yleisiä saunoja, sisäleikkipaikkoja ja kauppakeskusten yleisiä tiloja. Muiden tilojen osalta päätöstä on noudatettava, jos kyseessä on yli 10 henkilön sisätila tai yli 50 henkilön ulkotila.

Osallistujamäärärajausten ja osallistujien sijoitteluun liittyvien toimien vaihtoehtona tiloista vastaava toimija voi edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistujilta koronapassia. Toimija voi ottaa koronapassin käyttöön seuraavissa tiloissa:

• yleisötilaisuuksiin käytettävät sisä- ja ulkotilat
• kuntosalit ja muut urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisäliikuntatilat
• yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä tai läheisyydessä olevat pukuhuonetilat
• tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
• huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
• sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
• museot, näyttelytilat ja muut vastaavat kulttuuritilat.

Koronapassia ei voi ottaa käyttöön sellaisissa tiloissa, jotka ovat tavanomaisen elämän tai lakisääteisten oikeuksien kannalta olennaisia. Koronapassia ei saa edellyttää esimerkiksi apteekeissa, vähittäiskaupoissa, posteissa, huoltoasemilla tai kirjastoissa. Näissä tiloissa toiminta on järjestettävä siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä.

Toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se ehkäisee asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Jos toimija edellyttää asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta koronapassia laissa mainittujen rajoitusten vaihtoehtona, myös tieto siitä tulee kirjata suunnitelmaan. Suunnitelma on pidettävä tiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Päätös ei koske oppilaitosten tai varhaiskasvatuksen toimintaa, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämää.
Kaikissa Lohjan kaupungin asiakaspalvelutiloissa huolehditaan tilakohtaisin järjestelyin terveysturvallisuuden toteutumisesta tartuntatautilain 58 c §:n mukaisesti.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This