Kaupunginvaltuuston uutiset 15.11.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 15.11.2023. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista, vuoden 2024 veroprosentteja ja vuoden 2024 talousarvioon liittyviä aloitteita.

Valtuusto päätti merkitä vuoden 2023 talousarvion toteutumisen 3. osavuosiraportin tiedoksi. Valtuusto päätti vahvistaa vuoden 2024 tuloveroprosentiksi 7,9 sekä vuoden 2024 kiinteistöveroprosentit seuraavasti:

  • maapohjan kiinteistöveroprosentiksi 1.1.2024 voimaan tulevan uuden lain mukainen kiinteistöverotuksessa sovellettava alaraja 1,3 prosenttia
  • yleinen kiinteistöveroprosentti 1,03 prosenttia
  • vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 prosenttia
  • muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,05 prosenttia
  • rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,50 prosenttia
  • voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10

Lohjan kaupungin hallintosäännön mukaan valtuusto käsittelee vuosittain talousarvion yhteydessä ne aloitteet, joilla voi olla vaikutuksia talousarvioon. Esityslistalla on useita aloitteita, jotka koskevat muun muassa lasten ja nuorten liikuntaharrastamista, kouluruokailua, palveluasumisen rakentamista keskustan terveysaseman ja keskustan palveluiden läheisyyteen, kasvi- ja eläinperäisen vieraslajien hävittämistä Lohjan alueelta sekä monia muita aiheita. Valtuusto päätti hyväksyä nämä aloitteet vireillä oleviksi.

Valtuusto päätti myös, että seuraavat aloitteet ovat edelleen valmisteltavana:

  • 21/2018 Asukasyhdistyksen aloite Lempolan pallokentän muuttamiseksi virkistyskäyttöön
  • 12/2023 Aloite koulukyytien mahdollistamiseksi eroperheiden lapsille

Kokouksessa käsiteltiin joukkoliikenteen järjestämistä. Valtuusto päätti, että Lohjan kaupunki varaa ELY-keskuksen yhdessä Lohjan, Vihdin, Inkoon ja Karkkilan kanssa kilpailuttaman mallin osalta joukkoliikenteen järjestämiseen vuodelle 2024 noin miljoonan euron määrärahan kaupungin talousarvioon. Määrärahassa on huomioitu 250 000 euron lisäys joukkoliikenteen kehittämiselle vuoden 2024 kesä-joulukuun aikavälin osalta.

Valtuusto päätti hyväksyä talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025 ja 2026. Samalla valtuusto päätti hyväksyä 250 000 euron määrärahan korotuksen joukkoliikenteen toteuttamiseen ja valtuuttaa talousjohtajan tekemään mahdolliset teknisluonteiset tarkennukset tai korjaukset asiakirjaan.

Muita valtuuston tekemiä päätöksiä

Valtuusto päätti myöntää eron sivistyslautakunnan jäsenelle Akseli Lehtoselle ja valita tämän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Pirkko Heinäsen. Valtuusto päätti niin ikään myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsenelle Harto Hellgrenille ja valita tämän tilalle jäljellä olevaksi toimikaudeksi Niklas Koistisen.

Kokouksessa käsiteltiin myös aloitetta nuorisovaalien järjestämistä. Nuorisovaalit järjestettiin Lohjan kaupungin nuorisotyön ja Lohjan oppilaitosten kanssa edellisten eduskuntavaalien yhteydessä. Seuraavan kerran nuorisovaalit järjestetään samaa toimintatapaa noudattaen tulevien presidentinvaalien yhteydessä. Valtuusto päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuusto käsitteli lisäksi valtuustoaloitetta työsuhdepyöräedusta Lohjan kaupungin henkilöstölle. Määrärahaa työsuhdepyöräetuun ei esitetä vuoden 2024 talousarviossa. Valtuusto päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi. Valtuusto merkitsi niin ikään aloitteen Tunnin juna -aseman alueen asuntomessuista loppuun käsitellyksi.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja esitti kokoomuksen valtuustoryhmän puolesta aloitteen Lohjan energiapoliittisesta ohjelmasta. Valtuusto päätti merkitä valtuustoaloitteen saapuneeksi ja lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan maanantaina 20.11.2023. Kokoustallenne on katsottavissa täällä. Tallenne on saatavilla tekstityksillä noin viikon kuluttua kokouksesta.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This