Kaupunginvaltuuston uutiset 13.12.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 13.12.2023. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa hallintojohtajan viran perustamista, lausuntoa vuoden 2022 arviointikertomuksesta, Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden juhlapäätöstä sekä ystävyyskuntasopimuksen hyväksymistä ukrainalaisen kunnan kanssa.

Valtuusto päätti perustaa hallintosäännössä olevan hallintojohtajan viran ja että viran kelpoisuusehdot määräytyvät voimassaolevan tehtävänkuvan mukaisesti.

Valtuusto päätti myös merkitä tiedoksi lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksesta sen lisäksi, mitä lautakunnat ovat omissa lausunnoissaan todenneet.

Valtuusto käsitteli kokouksessaan myös Lohja700-juhlapäätöstä. Valtuusto päätti, että Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden päätöksenä toteutetaan Paloniemen huvimajan kunnostaminen, mikäli siirto on mahdollista esimerkiksi Lohjan Museon alueelle.

Lohjan 700-vuotisjuhlatyöryhmä päätti keväällä, että valtuustotasolla tehdään juhlapäätös Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Juhlatyöryhmä pyysi viranhaltijoita valmistelemaan noin kymmenen vaihtoehdon listan ehdotuksista juhlapäätökseksi. Juhlatyöryhmä karsi ehdotusten joukosta pois pääasiassa sellaiset ehdotukset, jotka olisivat edellyttäneet vuosittaisen määrärahan. Jäljelle jääneet vaihtoehdot esiteltiin kaupunginvaltuustolle 6.–7.10.2023 järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Eniten valtuustoryhmiltä kannatusta saivat Paloniemen huvimajan kunnostaminen, Pitkäniemen tapahtumapuisto ja muraali.

Juhlatyöryhmä päätti, että kuntalaisia kuullaan valtuustoryhmien eniten kannattamien ehdotusten osalta. Kuntalaiskysely järjestettiin 14.–26.2023 välisenä aikana. Kyselyyn tuli yhteensä 936 vastausta. Vastauksista 20% kannatti Paloniemen kartanon huvimajan kunnostamista, 25 % kannatti muraalikokonaisuutta ja 55 % kannatti tapahtumapuistoa Pitkäniemeen.

Lohjan 700-vuotisjuhlatyöryhmä käsitteli kokouksessaan juhlapäätöstä ja kuntalaiskyselyn tuloksia. Selvityksien pohjalta todettiin, että huvimajan kunnostaminen on hallittavampi kokonaisuus toteuttaa juhlapäätöksenä kuin laajempi tapahtumapuistohanke. Juhlatyöryhmä piti huvimajan kunnostamista myös merkittävänä kulttuuritekona.

Juhlatyöryhmä päätti esittää juhlapäätöksenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Paloniemen huvimajan kunnostamista ja mahdollista siirtoa Lohjan Museon alueelle. Koska Pitkäniemen tapahtumapuisto oli kuntalaisten keskuudessa hyvin suosittu vaihtoehto, päätti juhlatyöryhmä lisäksi esittää, että tapahtumapuiston suunnittelutyö aloitetaan tavallisen valmisteluprosessin kautta.

Hallitus päätti kokouksessaan 4.12.2023 esittää kaupunginvaltuustolle, että juhlapäätöksenä toteutetaan Paloniemen huvimajan kunnostaminen, mikäli siirto on mahdollista esimerkiksi Lohjan Museon alueelle ja lähettää Pitkäniemen tapahtumapuiston valmisteltavaksi normaalin valmisteluprosessin kautta.

Muita valtuuston tekemiä päätöksiä

Valtuusto päätti hyväksyä ystävyyskuntasopimuksen ukrainalaisen Kalushin alueellisen yhteisön kanssa sekä lähettää allekirjoitustilaisuuteen osallistujiksi hallituksen puheenjohtaja ja kaupunginjohtaja sekä mahdollisesti kaupunginjohtajan nimeämiä muita osallistujia.

Kokouksessa käsiteltiin valtuustoaloitetta maksuttomasta koulukuljetuksesta toisen asteen opiskelijoille. Valtuusto päätti, että toisen asteen oppilaiden mahdollisuuksia joukkoliikenteen käyttöön koulumatkoilla edistetään tulevien vuosien aikana yhdessä alueen kuntien ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lohjan kaupunki ei kuitenkaan järjestä maksutonta koulukuljetusta toisen asteen opiskelijoille. Valtuusto päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuusto käsitteli myös kuntalaisaloitetta korotetusta suojatiestä Karnaistenkadun ja Laiturikadun risteykseen. Tekninen lautakunta on päättänyt, että risteyksestä laaditaan vuoden 2024 aikana liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelma. Valtuusto päätti merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.

Valtuusto käsitteli lisäksi aloitetta penkkien lisäämisestä koulujen ulkotiloihin. Valtuusto päätti merkitä tiedoksi vastauksena aloitteeseen, että vuoden 2024 aikana tehdään kartoitus koulujen piha-alueiden välineistä ja tarvittavista varusteista ja laaditaan suunnitelmat yhteistyössä koulujen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa. Näin saadaan kartoitettua todelliset tarpeet ja välineiden sekä varusteiden sijoittelu saadaan vastaamaan todellisia tarpeita. Käyttäjiä tullaan kuulemaan suunnitelmien soveltuvuudesta ennen niiden lopullista hyväksyntää. Valtuusto päätti merkitä aloitteen hyväksytyksi ja loppuun käsitellyksi.

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan maanantaina 18.12.2023. Kokoustallenne on katsottavissa täällä. Tallenne on saatavilla tekstityksillä noin viikon kuluttua kokouksesta.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This