Kaupunginvaltuuston uutiset 11.10.

Lohjan kaupunginvaltuusto kokoontui keskiviikkona 11.10.2023. Valtuuston kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista, TE-palveluiden järjestämissuunnitelmaa sekä Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamista.

Valtuusto päätti merkitä vuoden 2023 talousarvion toteutumisen 2. osavuosiraportin tiedoksi. Valtuusto hyväksyi myös Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymän purkamisen.

Lohjan ja Karkkilan kaupungit ovat muodostamassa yhteisen työllisyysalueen, kun TE-palvelut siirtyvät kunnille 1.1.2025. Valtuusto päätti hyväksyä Lohjan ja Karkkilan kaupunkien yhteistoimintasopimuksen julkisen työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä TE-palveluiden järjestämissuunnitelman.

Lohjan kaupunki on pyytänyt tarjouksia Järnefeltin liikuntahallin saneerauksesta ja laajennuksesta 2023–2024 kokonaisurakkana. Tarjouskilpailun voitti halvimman kokonaishinnan perusteella Ojarannan Rakennus Oy, jonka tarjottu urakkasumma on 5 744 800 euroa. Koska kaupunginvaltuuston hyväksymä investointimääräraha tälle hankkeelle on pienempi kuin tarjottu hinta ja mahdolliset lisätyöt, tarvitsee hanke lisämäärärahaa. Valtuusto päätti myöntää Järnefeltin liikuntahallin investointihankkeelle 1 274 800 euron lisämäärärahan ja valita urakan suorittajaksi Ojarannan Rakennus Oy:n.

Tennarin liikuntatilojen investointihankkeelle on vuodelle 2023 myönnetty 3,8 miljoonan euron määräraha. Hankkeen budjetoitu kokonaiskustannus on jaettu vuosille 2022–2024. Hanke on kuitenkin edistynyt suunniteltua nopeammin, joten merkittävä osa vuodelle 2024 suunnitelluista kustannuksista tulee maksettavaksi jo tämän vuoden puolella. Valtuusto päätti, että Tennarin liikuntatilojen investointihankkeen vuoden 2023 investointimäärärahaa korotetaan 4,5 miljoonalla eurolla.

Muita valtuuston tekemiä päätöksiä

Valtuusto päätti myöntää eron sivistyslautakunnan varajäsenille Anna Mustalahdelle ja Tero Ratilaiselle. Samalla sivistyslautakuntaan valittiin uusiksi varajäseniksi Urpo Uotila ja Satu Nybäck. Valtuusto päätti myöntää eron Roger Weintraubille varavaltuutetun tehtävästä. Valtuusto päätti niin ikään myöntää eron Heikki Jussillalle varavaltuutetun ja kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä sekä nimetä tämän tilalle Jyrki Rantakosken kaupunkikehityslautakunnan varajäseneksi.

Kokouksessa merkittiin useita aloitteita loppuun käsitellyiksi. Aloitteet liittyivät esimerkiksi koulukuljetuksiin, lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön strategiaan sekä Lapsen oikeuksien viikon näkyvyyteen. Voit tutustua aloitteisiin tarkemmin täällä.

Kokouksessa tehtiin myös valtuustoaloitteet nuorisotilan palauttamisesta takaisin Saukkolaan sekä tasoristeysten turvallisuuden parantamisesta.

Kaupunginvaltuuston kokouksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan maanantaina 16.10.2023. Kokoustallenne on katsottavissa täällä. Tallenne on saatavilla tekstityksillä noin viikon kuluttua kokouksesta.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This