Kaupunginhallituksen uutiset 9.10.

Kaupunginhallitus kokoontui eilen 9.10.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista, lausuntoa hallituksen esityksestä eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta sekä Turun Tunnin Juna -hankkeen rahoitusta ja organisoimista.

Kaupungin toimialat laativat kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion toteutumista. Vuoden 2023 tammi-elokuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli noin 67 prosenttia ja investointimenojen noin 45 prosenttia. Käyttötalouden tuottoja talousarvioon on kertynyt noin 73 prosenttia ja investointiosan tuloja on kirjattu noin 33 prosenttia. Käyttötalouden toimintakate on noin 64 prosenttia eli 2,5 prosenttia alle tasaisen käytön. Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset. Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää kaupungilta lausuntoa hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyvistä laeista. Kaupunginhallitus päätti antaa esittelytekstin mukaisen lausunnon koskien hallituksen esitysluonnosta eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.

Kokouksessa käsiteltiin lisäksi Turun Tunnin Juna -hankkeen vuosittaista rahoitussuunnitelmaa. Suunnitelmassa esitetään hankkeen kokonaiskustannukset ja niiden rahoittamiseksi kerättävä oma pääoma. Vuonna 2024 kerättävä pääoma on yhteensä noin 23 miljoonaa euroa, josta Lohjan kaupungin osuus on noin 1,1 miljoonaa euroa. Hallitus päätti merkitä suunnitelman tiedoksi, pyytää kaupunkirakennetoimialaa valmistelemaan Turun Tunnin Juna -hanketta sekä toteuttaa hankkeen kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Muita hallituksen tekemiä päätöksiä

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen jaosto on esittänyt, että järjestöjen tukemiseen varattaisiin määrärahaa 20 000 euroa ja 10 000 euroa Lapsiystävällinen kunta -toiminnan kehittämiseen. Kaupunginhallitus päätti merkitä jaoston esityksen tiedoksi vuoden 2024 talousarvioon. Hallitus päätti, että määrärahasta päätetään vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

Hallitus päätti myös, että Lohjan kaupunki lahjoittaa Saukkolan asukasyhdistys ry:lle Saukonkotona tunnetun rakennuksen, jota on käytetty kuntalaisten harrastus-, kokoontumis- ja koulutustilana. Hallitus päätti lisäksi tehdä kaupunginvaltuustolle esityksen myöntää ero sivistyslautakunnan varajäsenelle Harto Hellgrenille sekä valita lautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös valtuustoaloitetta työsuhdepyöräedusta Lohjan kaupungin henkilöstölle. Määrärahaa työsuhdepyöräetuun ei tulla esittämään vuoden 2024 talousarvioon. Hallitus päätti merkitä tiedoksi saadun selvityksen ja tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen, että aloite on loppuun käsitelty.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 9.10.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 16.10.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This