Kaupunginhallituksen uutiset 6.11.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 6.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2023 talousarvion toteutumista, vuoden 2024 talousarviota sekä taloussuunnitelmia vuosille 2025–2026.

Kaupunginhallitus kävi kokouksessa läpi vuoden 2023 kolmannen neljänneksen talousarvion toteutumista. Hallitus päätti merkitä neljännesvuosikatsauksen tiedoksi ja kehottaa lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2023 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä. Hallitus päätti myös esittää kaupunginvaltuustolle talousarvioraportin merkitsemistä tiedoksi.

Hallitus käsitteli vuoden 2024 talousarvioesitystä sekä vuosien 2025–2026 taloussuunnitelmia. Edellisessä kokouksessa käydyn lähetekeskustelun pohjalta esitykseen on tehty joitain korjauksia, täsmennyksiä ja lisäyksiä, mutta määrärahoihin tai lukuihin ei ole tehty muutoksia. Hallitus päätti lisätä talousarvioon, että maksullisesta pysäköinnistä luovutaan vuoden 2024 aikana ja että avustusmäärärahaa, jolla tuetaan kaupungin ulkopuolisia taiteen perusopetuksen toimijoita sekä muita kulttuuritoimijoita korotetaan 50 000 eurolla. Samoin päätettiin tehdä tekstimuutoksia sivuille 88 ja 72. Hallitus päätti esittää valtuustolle talousarvion hyväksymistä vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman hyväksymistä ohjeellisena vuosille 2025–2026 sekä 250 000 euron korotusta joukkoliikenteen toteuttamisen määrärahaan.

Hallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen, että Lohjan kaupunki varaa ELY-keskuksen yhdessä Lohjan, Vihdin, Inkoon ja Karkkilan kanssa kilpailuttaman mallin osalta joukkoliikenteen järjestämiseen vuodelle 2024 noin miljoonan euron määrärahan kaupungin talousarvioon. Määrärahassa on huomioitu 250 000 euron lisäys joukkoliikenteen kehittämiselle vuoden 2024 kesä-joulukuun aikavälin osalta.

Muita hallituksen tekemiä päätöksiä

Hallitus käsitteli kokouksessaan hallinto-oikeuden päätöstä 24.10.2023 (6081/2023), jolla hallinto-oikeus on kumonnut Lohjan kaupunginhallituksen päätöksiä. Kyseessä olevat päätökset liittyvät kaupunginlakimiehen viran lakkauttamiseen ja hallintojohtajan viran perustamiseen. Hallitus päätti merkitä tiedoksi hallinto-oikeuden päätöksen.

Koska hallinto-oikeus on päätöksellään kumonnut myös hallintojohtajan viran perustamisen, kaupungilla ei ole tällä hetkellä perustettuna hallintojohtajan virkaa. Hallitus käsitteli kokouksessaan hallintojohtajan viran perustamista ja päätti palauttaa asian valmisteluun äänestyksen jälkeen.

Kokouksessa käsiteltiin myös kahden lausunnon antamista Helsingin hallinto-oikeudelle liittyen kaupunginvaltuuston päätökseen Kisakallion osakassopimuksesta § 75 (14.6.2023). Lohjan kaupunki toteaa molemmissa lausunnoissa, että valituksen tekijä ei ole esittänyt sellaisia laillisuusvirheitä tai muita perusteita, joiden perusteella valituksen kohteena oleva päätös tulisi kumota. Lohjan kaupunginhallitus päätti antaa liitteenä olevat lausunnot Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallitus päätti myöntää Hartela Länsi-Suomi Oy:lle valtakirjan hakea rakennuslupaa Lohjan kaupungin omistamalle kiinteistölle Hiidensalmeen omalla kustannuksellaan.

Lohjan kaupungin edustajat ovat perinteisesti osallistuneet yhdessä seurakunnan edustajien kanssa itsenäisyyspäivän ja kaatuneiden muistopäivän seppeleenlaskuihin ympäri Lohjaa. Hallitus päätti nimetä kaupungin edustajiksi itsenäisyyspäivän tilaisuuksiin seuraavat henkilöt:
Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon Riikka Slunga-Poutsalo, Leena Saari
Virkkalan kirkkoon Paul Packalen
Sammatin kirkkoon Ville Kanniainen
Karjalohjan kirkkoon Kirsi Ferin
Nummen kirkkoon Lotta Paakkunainen
Pusulan kirkkoon Pauliina Jalola-Korhisaari

Hallitus käsitteli myös valtuustoaloitetta liittyen asuntomessuihin Tunnin juna -aseman alueella tulevaisuudessa. Selvityksessä todetaan, että asuntomessut voivat toimia alkusysäyksenä rakentamisen tehokkaalle käynnistymiselle. Tarkempia keskusteluja voidaan käydä hankkeen edetessä. Hallitus päätti merkitä tiedoksi annetun selvityksen ja esittää valtuustolle aloitteen merkitsemistä loppuun käsitellyksi.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 6.11.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 13.11.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This