Kaupunginhallituksen uutiset 5.2.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 5.2.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa Vohloisten alueen pientonttien hinnoittelua, Taimiston liikuntapuistoon rakennettavan ulkotekojään selvitystä sekä hyväksyttiin päivitetyt sopimushallinnan ohjeet. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan Vappulan kaupunginosan Vohloisten alueen pientonttien hinnoittelua. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Lohjan kaupunki päättää Vappulan kaupunginosan Vohloisten alueen korttelien 1670-1679 AO-pientalotonttien hinnaksi ja maanvuokrauksen pääoma-arvoksi 30 €/m² ja rakentamisvelvollisuudeksi 60 % rakennusoikeuden määrästä. 

Kokouksessa käsiteltiin myös Taimiston liikuntapuistoon rakennettavan ulkotekojään selvitystä. Tekojään rakentamisen tarkoituksena on turvata talviliikuntamuotojen harrastamisen mahdollisuus Lohjalla myös tulevaisuudessa. Hallitus päätti merkitä selvityksen tiedoksi ja, että Taimiston tekojää suunnitellaan toteutettavaksi laajemman vaihtoehdon (5000 m²) pohjalta. Lisäksi hallitus esitti vuoden 2025 talousarvion investointiosaan hyväksyttäväksi tarvittavan määrärahan.  

Hallitus päätti myös hyväksyä päivitetyt sopimushallinnan ohjeet ja esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sopimushallinnan periaatteet. 

Hallitus päätti myös…

  • jättää Ojamon kaivoslammen Kalkberg 444-465-1-21 määräalan vuokraamista koskevan oikaisuvaatimuksen tutkimatta  
  • Karstun koulun alueen kiinteistöjen myymisestä yhtenä kokonaisuutena julkisella huutokaupalla ja valtuutti Lohjan kaupungin tilapäällikön irtisanomaan kohteiden mahdolliset käyttöoikeussopimukset. Kiinteistöt on perusteltua myydä pois, sillä niissä ei enää järjestetä koulutoimintaa ja ne ovat jääneet kaupungin toiminnan kannalta tarpeettomiksi 
  • että Lohjan kaupunki liittyy Hansel yhteishankintaan, koskien sähköautojen latausinfran rakennuttamiseksi tarvittavien latauslaitteiden ja niihin liittyvien ylläpito, huolto ja maksujärjestelmien hankintaa. Kilpailutus tulee järjestää niin, että tuleva toimittaja vastaa laitteiden ylläpidosta ja huollosta, sekä lataus- ja maksujärjestelmien toimivuudesta kilpailutuksen yhteydessä määriteltävien vasteaikojen puitteissa. Tilakeskuksen laatiman selvityksen mukaan latausasemia tulisi asentaa vuoden 2024 loppuun mennessä 33 kappaletta 
  • että Lohjan kaupunki liittyy Sarastia Oy:n puitejärjestelyn ”2022 364825 Suurkeittiökoneet ja -laitteet sekä huoltopalvelut” takuuajan jälkeisiä huoltoja ja korjauksia koskevaan osakokonaisuuteen. Liittymisen arvoksi ajalla 1.8.2024 – 31.3.2025 ilmoitetaan 113.000 euroa (alv 0 %) sekä mahdollisella optiokaudella 1.4.2025 – 31.3.2026 170.000 euroa (alv 0 %) 
  • että Lohjan kaupunki käyttää Trans Svahn T:mi ateriankuljetussopimuksesta ensimmäisen optiovuoden ajalle 1.8.2024–31.7.2025 ja delegoida toisesta optiovuodesta ja hinnan tarkistuksista päättämisen tekniselle johtajalle 
  • myöntää eron Karjalohjan aluetoimikunnan edustaja Vesa Kouvonkorvelle ja nimetä Karjalohjan aluetoimikunnan edustajat alueiden johtokuntaan jäljelle olevaksi kaudeksi 31.5.2025 asti seuraavasti: jäseneksi Kirsi Ferin, henkilökohtaiseksi varajäseneksi Elina Majander-Aura ja Mikael Lehtosen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Janne Kommonen 
  • palauttaa aloitteet koulutilojen maksuttomuudesta lohjalaisille voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille ja järjestöille sekä Lohjan matalan kynnyksen kulttuuri- ja järjestötiloista uudelleen valmisteluun 
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen Rivitalontien asfaltoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi 
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen Kangastien pysäköintikieltoa koskevasta päätöksestä ja esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 5.2.2024.  

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 12.2.2024.  

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This