Kaupunginhallituksen uutiset 4.9.

Kaupunginhallitus kokoontui eilen 4.9.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista, perintä- ja myyntireskontrapalveluiden järjestämistä sekä useita valtuustoaloitteita.

Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen osavuosiraportin tiedoksi sekä kehottaa lautakuntia sopeuttamaan toimintansa vuoden 2023 määrärahaan niillä toimenpiteillä ja tulosalueiden välisillä siirroilla, jotka ovat viranhaltijoiden ja lautakuntien päätettävissä.

Hallitus päätti, että Lohjan kaupunki ottaa käyttöön Suomen Kuntaperintä Oy:n palvelut 1.1.2024 alkaen. Tämän hetkinen perintä- ja myyntireskontrapalveluiden järjestäjä Lowell Suomi Oy vastaa kaupungin ja tytäryhtiöiden perintäpalveluista 31.12.2023 mennessä syntyneiden saatavien osalta siihen saakka, että perintätoimet on hoidettu loppuun.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle eron myöntämistä sivistyslautakunnan varajäsenille Anna Mustalahdelle ja Tero Ratilaiselle sekä kahden uuden varajäsenen valitsemista lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Hallitus käsitteli myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien edustajien nimeämisiä neuvostoihin loppukaudeksi. Hallitus päätti nimetä vanhusneuvostoon edustajaksi Lotta Paakkunaisen ja hänen varajäsenekseen Pirjo-Leena Forsströmin. Vammaisneuvoston edustajaksi päätettiin valita Urpo Uotila ja hänen varajäsenekseen Birgitta Kuosmanen. Hallitus valitsi lisäksi kustakin valtuustoryhmästä yhden edustajan ja kullekin yhden varaedustajan alueiden johtokuntaan kaupunginhallituksen toimikaudelle 2023–2025.

Kokouksessa käsiteltiin useita eri aloitteita, jotka koskivat esimerkiksi suunnitelmia kiusaamisen estämiseksi kouluissa, Lapsen oikeuksien viikon näkyvyyden lisäämistä sekä lasten ja nuorten ehkäisevän päihdetyön ohjelman ja strategian hyväksymistä. Aloitteista voi lukea tarkemmin hallituksen esityslistalta.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 4.9.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 11.9.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This