Kaupunginhallituksen uutiset 4.3. 

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 4.3.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa vuoden 2023 tilinpäätöksen ylitys- ja alitusoikeuksia, Lohjan Yhteislyseon Lukion lisämäärärahaa vuodelle 2024 sekä nuorisotoimen organisoimaa nuorten Kesäsetelien jakamista.  

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2023 tilinpäätöksen ylitys- ja alitusoikeuksia. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy talousarvion 2023 ulkoisiin toimintatuottoihin ja -kuluihin sekä investointien toimintatuottoihin ja -kuluihin ylitys ja alitusoikeuden esityslistan mukaisesti.  

Hallitus käsitteli myös Lohjan Yhteislyseon Lukion lisämäärärahaa vuodelle 2024. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Lohjan Yhteislyseon Lukion investointihankkeelle myönnetään vuodelle 2024 lisämääräraha 2 700 000 € hankkeen valmiiksi saattamiseksi. Lisäksi kaupungin vuoden 2024 kokonaisinvestointimääräraha korotetaan 2 700 000 eurolla, jolloin kokonaisinvestointimäärärahan tarve vuodelle 2024 on 36 160 000 euroa.  

Lisäksi kokouksessa käsiteltiin nuorisotoimen organisoimaa nuorten Kesäsetelien jakamista. Hallitus päätti kokouksessa esitetyn vastaesityksen mukaan, että kesäsetelin ikäraja palautetaan alkuperäisen esityksen mukaisesti koskemaan 15–17-vuotiaita nuoria. Tämänhetkisen arvion mukaan kesäseteleitä jaetaan vuoden 2024 aikana noin 100–200 kpl ja mahdollinen määrärahojen ylitys on mahdollista kattaa sivistystoimialan määrärahoista. Kesäsetelit ovat nyt haettavissa. 

Hallitus päätti myös…

  • että talousarvion laatimisohjeisiin lisätään perusopetuksen ja lukiokoulutuksen palvelumitoitus. 
  • antaa Länsi-Uudenmaan poliisille valtuutuksen, eli ns. pysyväissuostumuksen liikennevahinkoasioissa. 
  • myöntää eron Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunnan edustaja Eija Kuntulle alueiden johtokunnan jäsenyydestä, ja nimetä Karstu Paloniemi Routio aluetoimikunnan edustaja Annika Riikosen jäseneksi alueiden johtokuntaan jäljellä olevaksi kaudeksi 31.5.2025 asti.  

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 4.3.2024.  

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 11.3.2024.  

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This