Kaupunginhallituksen uutiset 4.12.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 4.12.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa hallintojohtajan viran perustamista, talousarvion toteutumista sekä Lohja700-juhlapäätöstä.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan hallintojohtajan viran perustamista. Hallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle päätösesityksen perustaa hallintosäännössä olevan viran ja että viran kelpoisuusehdot määräytyvät voimassaolevan tehtävänkuvan mukaisesti. Hallitus päätti myös hyväksyä asiaan liittyvän oikaisuvaatimuksen ja oikaista kaupunginjohtajan päätöstä (§ 62/26.10.2023) seuraavasti: Kaupunginhallitus päättää nimittää Sanna Lundströmin hallintojohtajan väliaikaiseen virkaan siihen asti, kunnes hallintojohtajan virkajärjestelyt on toteutettu uudestaan.

Vuoden 2023 tammi-lokakuun käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 82,2 %. Käyttötalouden tuottoja on kertynyt 86,3 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 33,4 %. Käyttötalouden toimintakate on 80,6 % eli 2,7 % alle tasaisen käytön (83,3 %). Tuottojen toteutumaa nostaa saadut tuet ja avustukset. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat edelleen palveluiden ostoissa (92,8 %) ja muissa toimintakuluissa (90,7 %). Hallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös teknisen toimen sekä kasvun ja oppimisen tulosalueen talouden toteutumia. Viimeisimmän arvion mukaan sekä Kaupunkirakenne-toimiala että Sivistys-toimiala pysyvät kokonaisuutena talousarviossa. Mikäli tilanne muuttuu olennaisesti, tuodaan mahdolliset lisämäärärahaesitykset kaupunginhallituksen seuraavaan kokoukseen. Hallitus päätti merkitä teknisen toimen sekä kasvun ja oppimisen tulosalueen taloustilanteet tiedoksi.

Lohja700-juhlapäätös

Lohjan 700-vuotisjuhlatyöryhmä päätti keväällä, että valtuustotasolla tehdään juhlapäätös Lohjan 700-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. Juhlatyöryhmä pyysi viranhaltijoita valmistelemaan noin kymmenen vaihtoehdon listan ehdotuksista juhlapäätökseksi. Juhlatyöryhmä karsi ehdotusten joukosta pois pääasiassa sellaiset ehdotukset, jotka olisivat edellyttäneet vuosittaisen määrärahan. Jäljelle jääneet vaihtoehdot esiteltiin kaupunginvaltuustolle 6.–7.10.2023 järjestetyssä valtuustoseminaarissa. Eniten valtuustoryhmiltä kannatusta saivat Paloniemen huvimajan kunnostaminen, Pitkäniemen tapahtumapuisto ja muraali.

Juhlatyöryhmä päätti, että kuntalaisia kuullaan valtuustoryhmien eniten kannattamien ehdotusten osalta. Kuntalaiskysely järjestettiin 14.–26.2023 välisenä aikana. Kyselyyn tuli yhteensä 936 vastausta. Vastauksista 20% kannatti Paloniemen kartanon huvimajan kunnostamista, 25 % kannatti muraalikokonaisuutta ja 55 % kannatti tapahtumapuistoa Pitkäniemeen.

Lohjan 700-vuotisjuhlatyöryhmä käsitteli kokouksessaan juhlapäätöstä ja kuntalaiskyselyn tuloksia. Selvityksien pohjalta todettiin, että huvimajan kunnostaminen on hallittavampi kokonaisuus toteuttaa juhlapäätöksenä kuin laajempi tapahtumapuistohanke. Juhlatyöryhmä piti huvimajan kunnostamista myös merkittävänä kulttuuritekona.

Juhlatyöryhmä päätti esittää juhlapäätöksenä kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Paloniemen huvimajan kunnostamista ja mahdollista siirtoa Lohjan Museon alueelle. Koska Pitkäniemen tapahtumapuisto oli kuntalaisten keskuudessa hyvin suosittu vaihtoehto, päätti juhlatyöryhmä lisäksi esittää, että tapahtumapuiston suunnittelutyö aloitetaan tavallisen valmisteluprosessin kautta.

Hallitus päätti kokouksessaan esittää kaupunginvaltuustolle, että juhlapäätöksenä toteutetaan Paloniemen huvimajan kunnostaminen, mikäli siirto on mahdollista esimerkiksi Lohjan Museon alueelle ja lähettää Pitkäniemen tapahtumapuiston valmisteltavaksi normaalin valmisteluprosessin kautta.

Hallitus päätti myös…

 • merkitä tilintarkastajan tilintarkastusmuistion vuodelta 2022 tiedoksi. Muistio sisältää yksityiskohtaisia tarkastushavaintoja ja suosituksia toimenpiteiksi.
 • antaa kaupunginvaltuustolle ja tarkastuslautakunnalle lausunnon tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksesta sen lisäksi, mitä lautakunnat ovat omissa lausunnoissa todenneet.
 • Lohjan kaupungin osalta, että Turun Tunnin Juna Oy yhtiökokous hyväksyy ratasuunnitelmien suunnitteluperusteiden muutokset yhtiön hallituksen esittämällä tavalla ja osakassopimuksen muuttamisen siten, että Turun Tunnin Juna Oy voi siirtyä suunnitteluhankkeen aikana rakentamisvaiheeseen.
 • hylätä Granlund Oy:n tarjouksen LVI-suunnittelun puitejärjestelyn tarjouspyyntöä vastaamattomana ja uuden tarjousvertailun perusteella valita seuraavat toimittajat: 1) Suunnittelulinja Oy, 2) Taitoplan Oy, 3) Oy PQR Consult AB.
 • että Lohjan kaupunki ostaa 4capes Oy:ltä tilan 105 000 euron kauppahinnalla.
 • hyväksyä asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia Virkkalan ja Vappulan kaupunginosissa.
 • nimittää Lohjan kaupungin tietosuojavastaavaksi Santtu Päivisen, joka on aloittanut uutena tiedonhallinta-asiantuntijana 20.11.2023.
 • muuttaa työllisyysasiantuntijan toimen työllisyyspäällikön viraksi.
 • hyväksyä asiakirjahallinnon toimintaohjeen sekä oikeuttaa hallintojohtajan hyväksymään asiakirjahallinnon toimintaohjeen päivitykset ohjeen ajan tasalla pitämiseksi.
 • että kaikki asiahallintajärjestelmässä tuotetut ja sinne tallennetut asiakirjat säilytetään yksinomaan sähköisenä 1.1.2024 alkaen.
 • että neuvostoissa kaupungin edustajana toimii kaupunginhallituksen aiemmin nimeämät edustajat ja ohjeistaa kaupungin muita toimielimiä varmistamaan neuvostojen edustajille mahdollisuus kertoa neuvostojen toiminnasta toimielimen kokouksessa.
 • nimetä Lohjan kaupungin edustajaksi Satu Nybäckin itsenäisyyspäivän 6.12.2023 seppeleenlaskutilaisuuteen Lohjan Pyhän Laurin hautausmaalle.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 4.12.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 11.12.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This