Kaupunginhallituksen uutiset 26.2. 

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 26.2.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa tammikuun 2024 talousarvion toteutumista, Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmaa sekä vuoden 2024 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotuksia, jotta hankkeet saadaan saatettua loppuun.  

Hallitus käsitteli kokouksessaan tammikuun 2024 talousarvion toteutumista. Käyttötalouden toimintakate on 10,2 % eli 1,9 % yli tasaisen käytön (8,3 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 8,2 % ja investointimenojen 11,6 %. Käyttötalouden tuottoja on talousarvioon kertynyt 2,1 % ja investointiosan tuloja on kirjattu 45,0 %. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (11,8 %) ja muissa toimintakuluissa (10,4 %), joissa molemmissa näkyy alkuvuosipainotteisia, kertaluonteisia eriä. Hallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.  

Käsiteltävänä oli myös vuoden 2024 talousarvion investointihankkeiden määrärahakorotukset, hankkeiden loppuunsaattamiseksi. Kaupunginhallitus päätti tehdä kaupunginvaltuustolle seuraavan päätösehdotuksen: valtuusto päättää myöntää keskeneräisille hankkeille vuoden 2024 talousarvioon investointiryhmien määrärahan korotukset yhteensä 9 540 000 euroa. Määrärahat jakautuvat rakennuksiin 6 140 000 euroa, kiinteisiin rakenteisiin ja laitteisiin 1 710 000 euroa ja koneisiin ja kalustoon 1 690 000 euroa. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Rakennukset-investointiryhmälle 1 420 000 euron lisämäärärahan Tennarin liikuntatilat -hankkeen loppuunsaattamiseksi sekä toteaa, että näiden muutosten jälkeen investointimääräraha vuodelle 2024 on yhteensä 36 210 000 euroa.  

Lisäksi hallitus päätti merkitä tiedoksi, että kaupungin vuoden 2023 tilinpäätöksen 19.2.2024 ennakkotietojen perusteella tilikauden tulos tulee olemaan noin 14,7 milj. euroa ylijäämäinen, mikäli poistot ovat talousarviossa arvioidulla tasolla.  

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Mäntynummen monitoimijatalon hankesuunnitelmaa koskeva tilaohjelma ja hankesuunnitelma hyväksytään, lukion käytöstä poistuvat tilaelementit hyödynnetään kokonaisuudessaan kaupungin keskustan alueen tilatarpeisiin nykyisellä sijainnillaan ja väistöjen teknisestä toteuttamisesta päätetään erillisen suunnitelman mukaisesti. Lisäksi tekninen lautakunta valmistelee monitoimijatalon rakennusteknisen toteuttamissuunnitelman uudisrakennuksena ja/tai peruskorjaushankkeena, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon.   

Hallitus päätti myös…

  • hylätä kaupunginlakimiehen siirtämistä hallintojohtajan virkaan koskevan oikaisuvaatimuksen. 
  • kumota 8.1.2024 kokouksessa tehdyn päätöksen § 8, keskeyttää TieraCity-paikkatietojärjestelmän hankinnan, antaa Markkinaoikeudelle liitteenä olevan vastineen, valtuuttaa hallintolakimiehen ja hallintojohtajan tekemään liitteenä olevaan vastineeseen pieniä teknisluonteisia korjauksia sekä tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.  
  • hyväksyä vesi- ja viemärilaitoksen korotetut perus- ja käyttömaksut 1.1.2025 alkaen, ja että uuden maksun osalta laskujen yhteydessä lähetetään tiedote muuttuvasta käytänteestä, sekä ohjeistusta ja tarvittaessa syksyn 2024 aikana asiasta järjestetään tiedotustilaisuus asukkaille.  
  • Leppäkorven koulusta huutokaupassa saadun tarjouksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus päätti, että Lohjan kaupunki myy kiinteistön 444-530- 2-4 Kansakoulun tonttimaa, pinta-alaltaan noin 5094 m², sillä sijaitsevine rakennuksineen 23.12.2023 päättyneessä huutokaupassa toiseksi korkeimman tarjouksen jättäneelle 24 800 € hinnalla.
  • että kesäsetelien jakamista koskevien muutosten talousarviovaikutuksia käsittelevä asia jää pöydälle. 
  • kaupunginhallituksen ja- valtuuston kokouspäivät aikavälille 1.8.2024- 31.5.2025. 
  • merkitä kaupunkikehityslautakunnalta saadun selvityksen tiedoksi ja esittää valtuustolle, että se merkitsee palveluasumisen rakentamista keskustan terveysaseman ja keskustan palveluiden läheisyyteen koskevan aloitteen loppuun käsitellyksi.  
  • merkitä teknisen toimen selvityksen julkisen käymälän toteuttamisesta Virkkalaan tiedoksi ja esittää asiaa koskevan aloitteen kaupunginvaltuustolle loppuun käsitellyksi.  
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen lakkautettujen uimarantojen hoidosta ja esittää aloitteen kaupunginvaltuustolle loppuun käsitellyksi.  
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen teatteritaiteen perusopetuksen ja harrasteteatterien tilasta Luksialta vapautuvaan Nummentie 6 kiinteistöön. Hallitus päätti, että selvitetään yhteistyössä harrastustoiminnan toteuttamisen mahdollisuudet Laurentius-talossa tai vaihtoehtoisesti kaupungin omistamissa koulurakennuksissa aloitteessa esitetyn kiinteistön sijaan ja esitti aloitteen kaupunginvaltuustolle loppuun käsitellyksi.  

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 26.2.2024. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 4.3.2024. 

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista. 

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This