Kaupunginhallituksen uutiset 25.3.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 25.3.2024. Ylimääräisessä kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 tilinpäätöstä, Valon Kone Oy:n investointitukiin liittyvää oikaisuvaatimusta sekä Hansel Oy:n puitejärjestelyyn liittymistä.  

Talouspalveluissa on valmistunut Lohjan kaupungin tilinpäätös vuodelta 2023. Vuosikatteeksi muodostui 32,1 miljoonaa euroa, joka on hyvällä tasolla, vaikka ei täysin riittänyt investointien kattamiseen. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää jäljelle käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainojen lyhennyksiin. Nettoinvestoinnit vuonna 2023 olivat 35,6 miljoonaa euroa, joista euromääräisesti suurimmat investoinnit olivat Lohjan yhteislyseon lukio sekä Tennari.  

Tilikauden tulos muodostui 14,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Viime vuoden talousarviossa ylijäämäksi oli laskettu vain 11,9 miljoonaa euroa. Verotuloja ja valtionosuuksia kertyi 8,3 miljoonaa euroa arvioitua enemmän. 

Palvelujen ostoista rakentamisen palvelut ylittyivät 1,9 miljoonalla eurolla, pitäen sisällään muun muassa kiinteistöjen korjaukset sekä katujen kunnossapidon. Varhaiskasvatuksessa menoylitys oli 700 000 euroa, mikä johtui erityisesti alle 3-vuotiaiden osallistumisasteen noususta. 

Investointien osalta lisämäärärahaa myönnettiin Tennarin liikuntakeskushankkeelle 4,5 miljoonaa euroa ja Järnefeltin koulun liikuntahallihankkeelle 1,3 miljoonaa euroa.  

Lainakanta kasvoi edellisvuodesta 4,3 miljoonaa euroa. Asukasta kohden lainaa on nyt 4 031 euroa, joka on 109 euroa enemmän kuin edellisvuonna.  

Kaupungin omavaraisuusaste vahvistui edellisestä vuodesta ollen 43 %. Pitkän aikavälin kehitys on ollut voimakkaasti negatiivista, sillä vielä vuonna 2004 omavaraisuusaste oli 76,3 %. 

Kaupunginhallitus hyväksyi esitettäväksi valtuustolle toimintakertomuksen kohdan 10.1 sisältyvän esityksen tilikauden 2024 tuloksesta. Tulos on ennen varausten muutoksia ja rahastosiirtoja on 14 433 513,20 euroa ylijäämäinen. Tuloksen käsittelemiseksi ehdotetaan seuraavaa: hankkeiden poistoeroa, joka on rahoitettu investointivarauksella, vähennetään 67 158,39 eurolla. Poistoeron muutoksen jälkeen syntyvä 14 500 671, 59 euron ylijäämä kirjataan oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätilille.  

Lisäksi hallitus päätti hyväksyä ja allekirjoittaa Lohjan kaupungin tilinpäätöksen sekä oikeuttaa talousjohtajan tekemään vuoden 2023 tilinpäätökseen teknisiä korjauksia. Hallitus päätti jättää tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston valitseman tilintarkastusyhteisön tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi sekä esittää tilinpäätöksen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sen jälkeen, kun tilintarkastusyhteisön ja tarkastuslautakunnan lausunnot on saatu. 

Hallitus päätti myös…

  • hylätä Valon Kone Oy:n investointitukiin liittyvän oikaisuvaatimuksen perusteettomana. 
  • että Lohjan kaupunki liittyy Hansel Oy:n puitejärjestelyyn ”Teleoperaattoripalvelut 2025–2030”. Liittymisen arvoksi ilmoitetaan 800 000 € (alv 0 %). 

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 25.3.2024. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 1.4.2024. 

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This