Kaupunginhallituksen uutiset 20.5.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 20.5.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa talousarvion toteutumista vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen osalta, Kittfallin teollisuustonttien asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa sekä oikaisuvaatimusta HUS yhtymähallituksen päätöksestä.

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen käyttötalouden toimintakulujen toteumaprosessi oli 24,8 % ja investointimenojen 22,5 %. Käyttötalouden tuottoja on kertynyt 23,7 %. Käyttötalouden toimintakate on 25,6 % eli 0,6 % yli tasaisen käytön. Koko vuodelle tarkennetun verotuloennusteen perusteella verotuloja arvioidaan kertyvän n. 0,8 milj. euroa talousarviota enemmän. Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi ja lähettää asian kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös Kittfallin teollisuustonttien asemakaavaa, asemakaavan muutosta ja tonttijakoa. Hallitus päätti hyväksyä asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän tonttijaon asetettavaksi julkisesti nähtäville. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella muodostuu Lohjan kaupungin 33. kaupunginosa Kittfall, kortteli 1 sekä katu- ja liikennealuetta.

Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Max Schulmanille eron kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä ja teknisen lautakunnan varajäsenyydestä. Lisäksi hallitus esittää valtuustolle, että 2. varavaltuutettu Leif Wirtanen nousee 1. varavaltuutetuksi ja että kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tulee pyytää keskusvaalilautakuntaa nimeämään Ruotsalaiselle Kansanpuolueelle 2. varavaltuutettu. Valtuuston tulee myös valita tekniseen lautakuntaan uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, 31.5.2025 saakka.

Lisäksi käsiteltiin Lohjan kaupungin ruotsinkielistä viestintää koskevaa valtuustoaloitetta. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi tehdyt toimenpiteet ruotsinkielisen viestinnän kehittämisen osalta, ja että ruotsinkielistä viestintää kehitetään edelleen olemassa olevilla resursseilla. Hallitus esittää valtuustolle, että se päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi. 

Kaupunginhallitus päätti tehdä myös oikaisuvaatimuksen HUS yhtymähallituksen päätöksestä 6.5.2024 § 49 Talouden sopeuttamisohjelma ja palveluverkkotyö. Kaupunki vaatii päätöksen palauttamista uudelleen valmisteluun. Asiassa tulee kuulla eri asianosaisia ja mm. Lohjan kaupunkia ennen päätöksentekoa.

Hallitus päätti myös…

  • todeta, että julkisuuslain sekä kuntalain 83.1 § piiriin kuuluvat asiakirjat on luovutettu tietopyynnön jättäjälle, sekä kieltäytyä toteuttamasta asiakirjapyyntöä muilta osin julkisuuslain sekä kuntalain 83.1 § piiriin kuulumattomana.
  • muuttaa tilakeskuksen projektipäällikön kelpoisuusehdon koulutustason osalta soveltuvaksi ylemmäksi korkeakoulututkinnoksi.
  • perustaa Karjalohjan ja Sammatin kouluille vakinaisen rehtorin viran.
  • esittää kaupunginvaltuustolle, ettei valtuustoaloitetta Nummenkylän koulun säästämiseksi kaupungin omistuksessa toteuteta, ja että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
  • esittää valtuustolle, ettei valtuustoaloitteen esittämää pitkäaikaista asukaspysäköintiä oteta käyttöön, ja että aloite merkitään loppuun käsitellyksi.
  • merkitä tiedoksi selvityksen tehdyistä ja tulevista markkinointitoimenpiteistä vastauksena Lohjan houkuttelevuuden nostamista koskevaan kuntalaisaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.
  • merkitä tiedoksi sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen antaman selvityksen koulujen ATK-välineistön päivittämistä koskevaan varttivaltuustoaloitteeseen ja esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. Tietohallinto on aloittanut yhdessä sivistyksen TVT-henkilöiden kanssa koulujen ICT- laitteiden uusimistarpeen kartoittamisen.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 20.5.2024.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 27.5.2024.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This