Kaupunginhallituksen uutiset 20.11.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 20.11.2023. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa SIB-hankkeen kustannustenjakosopimusta, Ikkalan koulukiinteistön myyntiä sekä Ikkalan entisen nuorisotalon lahjoittamista Ikkalan kyläyhdistykselle.

Kaupunginhallitus kävi kokouksessa läpi Lohjan kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen sopimusta SIB-hankkeen kustannusten jakamisesta. Sopimuksen mukaan Lohjan kaupunki vastaa vuosien 2019 ja 2020 aikana syntyneistä kustannuksista, jotka ovat yhteensä noin 217 000 euroa. Vuodesta 2021 eteenpäin taloudelliset velvoitteet tulevat hyvinvointialueen hoidettavaksi. Kaupunginhallitus päätti merkitä tiedoksi SIB-hankkeen kustannusten jakoa koskevien neuvotteluiden tilanteen Lohjan kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä.

Kaupunginhallitus käsitteli Ikkalan koulukiinteistön myyntiä ja kiinteistön muodostamista Ikkalan entiselle nuorisotalolle. Hallitus päätti, että Ikkalan entiselle nuorisotalolle muodostetaan oma kiinteistö ja että entinen nuorisotalo lahjoitetaan Ikkalan kyläyhdistykselle vastikkeetta niin, että maapohja jää kaupungin omistukseen. Hallitus päätti lisäksi, että Ikkalan koulukiinteistö ja siihen liittyvät kiinteistöt sekä Ikkalan entinen koulurakennus myydään julkisella huutokaupalla.

Hallitus päätti, että Lövinginkatu 9 osoitteessa sijaitseva kiinteistö ja sillä sijaitsevat omakotitalo sekä talousrakennus myydään julkisella huutokaupalla. Purettavien rakennusten osalta hallitus päätti, että purettavat kohteet tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi yksitellen huomioiden kohteen mahdollinen käyttötarve, sen ylläpitokustannukset sekä tasearvo. Samalla päätettiin, että kaupungin käyttötalouteen varataan purkamiskustannuksia varten erillinen määräraha 1,5 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

Hallitus päätti lisäksi…

  • esittää kaupunginvaltuustolle ystävyyskuntasopimuksen hyväksymistä ukrainalaisen ystävyyskunnan kanssa.
  • muuttaa controllerin kelpoisuusehdoksi soveltuva korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus tai soveltuva opistotutkinto ja soveltuva kokemus.
  • hylätä Alpit Nordic Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen konesali-infrastruktuurilaitteiden hankintaan liittyen ja todeta, että kaupunginjohtajan päätös konesali- ja infrastruktuurilaitteiden toimittajasta jää voimaan.
  • että Lohjan kaupunki ottaa käyttöön Sarastian puitejärjestelyyn ”Kirjaston kirjat ja AV-materiaalit” kuuluvan option kulttuuri- ja vapaa-aikajohtajan määrittelemässä laajuudessa.
  • hyväksyä vaalien mainontaohjeen ja vaalimainostelineiden sijoittelupaikat esitetyn mukaisesti.
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että toisen asteen oppilaiden mahdollisuuksia joukkoliikenteen käyttöön koulumatkoilla edistetään tulevien vuosien aikana yhdessä alueen kuntien ja toisen asteen oppilaitosten kanssa. Lohjan kaupunki ei kuitenkaan järjestä maksutonta koulukuljetusta toisen asteen opiskelijoille.
  • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen Karnaistenkadun ja Laiturinkadun risteyksestä, josta laaditaan vuoden 2024 aikana liikenneturvallisuuden parantamissuunnitelma.
  • esittää kaupunginvaltuustolle vastauksena aloitteeseen penkkien lisäämisestä koulujen ulkotiloihin, että vuoden 2024 aikana tehdään kartoitus koulujen piha-alueiden välineistä ja tarvittavista varusteista. Suunnitelmat laaditaan yhteistyössä koulujen oppilaiden ja henkilökunnan kanssa.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 20.11.2023.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa maanantaina 27.11.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This