Kaupunginhallituksen uutiset 2.4.  

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 2.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maankäyttösopimusta ja tilan määräalan luovutuksen esisopimusta sekä lopullista luovutuskirjaa Lempolassa, varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitystä vuodelle 2024 ja useita aloitteita. 

Hallitus käsitteli kokouksessaan maankäyttösopimusta ja tilan määräalan luovutuksen esisopimusta sekä lopullista luovutuskirjaa Lempolassa. Hallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen maankäyttösopimuksen sekä muut asiakirjat. Kokouksessa käsiteltiin myös Lempolan työpaikka-alueen asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Hallitus päätti hyväksyä nähtävillä olleesta 23. Lempolan kaupunginosan kortteleita 100–102 sekä katu- ja suojaviheralueita koskevasta asemakaavasta ja asemakaavamuutoksesta saatuihin lausuntoihin annetut vastineet. Lisäksi hallitus päätti esittää 23. Lempolan kaupunginosan kortteleille 100–102 sekä katu- ja suojaviheralueille laaditun L46 asemakaavan ja asemakaavamuutosehdotuksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Asemakaava ja asemakaavamuutos koskevat kiinteistöä 444–423–1–1249 ja 23. kaupunginosa Lempolan liikennealuetta. Asemakaavalla ja asemakaavamuutoksella muodostuu 23. kaupunginosan Lempolan korttelit 100–102 ja katu- ja suojaviheraluetta.  

Kokouksessa käsiteltiin myös varhaiskasvatuksen lisämäärärahaesitystä vuodelle 2024. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää lisämäärärahaa varhaiskasvatuksen tulosyksikön vuoden 2024 talousarvioon lakisääteisen toiminnan toteuttamiseksi yhteensä 510 000 euroa. Lisäksi lisämäärärahaa esitetään varhaiskasvatuksen opettajan (kieli- ja kulttuuriopettaja) tehtävään 20 000 euroa sekä kolmen lastenhoitajan vakanssin muuttamiseksi kolmeksi varhaiskasvatuksen sosionomin tehtäväksi 50 000 euroa.  

Lisäksi kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan useita aloitteita, joista se päätti seuraavaa: 

 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen, jossa todetaan, ettei Hiidensalmen puukuorikasoilla ole vaikutusta avantouintipaikan vedenlaatuun ja esittää valtuustolle, että se merkitsee aihetta käsittelevän aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen Laurinkadun kivitöitä koskevaan kunta-aloitteeseen, jossa todetaan, ettei aloite aiheuta toimenpiteitä ja tilanne tarkastetaan takuuajan päättyessä 26.10.2024 mennessä. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen ja päätöksen, jossa todetaan, ettei kaupunki toteuta rauhanpuistoa ja esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen ja päätöksen, jossa todetaan, että kaupunki käynnistää Gunnarlan uuden leikkipuiston suunnittelun Muinaisrannanpuiston alueelle ja esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen, jossa todetaan, että varttivaltuustoaloitteen mukainen jälkiruoka-asia on jo toteutettu elintarvikebudjetin sisällä. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen ja päätöksen, jossa todetaan, että kaupungin varikon tilanteen selvittämistä käsittelevän valtuustoaloitteen edellyttämät toimenpiteet on jo toteutettu. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • merkitä tiedoksi teknisen toimen selvityksen ja päätöksen, jossa todetaan, että katutaidetta on lisätty Lohjalla. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi. 
 • merkitä tiedoksi saadun selvityksen ulkomainonnan eettisyydestä ja todeta, että mainontaa ei rajoiteta kuntalaisaloitteessa esitetyllä tavalla. Mainonnan eettisyyteen kiinnitetään kuitenkin huomiota mainossopimuksia uusittaessa. Hallitus päätti esittää valtuustolle, ett se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.

Hallitus päätti myös…

 • esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto päättää myöntää Lohjan Vuokra-asunnot Oy:lle yhtiön talouden turvaamiseksi omavelkaisen takauksen 1 500 000 euron vapaarahoitteiselle lainalle 15 vuoden takaisinmaksuajalla. Mikäli kaupunki takaa lainan sataprosenttisesti, Lohjan Vuokra-asunnot Oy antaa 20 prosentin suuruisen vastavakuuden panttikirjoina. Lainat käytetään rakennusten peruskorjauksiin. 
 • antaa Helsingin hallinto-oikeudelle lausunnon koskien Ojamo Dive ry:n tekemän oikaisuvaatimuksen tutkimatta jättämistä sekä Paloniemen purkua koskevaa päätöstä. 
 • hyväksyä liitteen mukaiset uudet teknisen lautakunnan alaiset kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töiden luvista perittävät maksut 30.4.2024 alkaen.  

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 2.4.2024. 

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 8.4.2024. 

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This