Kaupunginhallituksen uutiset 15.4.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontui eilen 15.4.2024. Kokouksessa käsiteltiin muun muassa maaliskuun 2024 talousarvion toteutumista, työllisyys- ja elinkeinolautakunnan asettamista, Lohja-Karkkila työllisyysalueen tilaratkaisuja sekä Paloniemen huvimajan siirtoa ja peruskorjausta.

Hallitus käsitteli kokouksessaan maaliskuun 2024 talousarvion toteutumista. Käyttötalouden toimintakate on 24,1 % eli 0,9 % alle tasaisen käytön (25 %). Ulkoisten toimintakulujen toteuma-aste oli 23,1 %. Käyttötalouden tuottoja on kertynyt 20,2 %. Kuluissa korkeimmat toteutumaprosentit ovat palveluiden ostoissa (26,3%). Verotuottoja on kertynyt 27,358 milj. euroa (25,7 %) ja valtionosuuksia 7,1 milj. euroa (24,6 %). Investointien kulujen toteutuma on 34 % ja tuottojen 114 % alkuperäisestä talousarviosta. Kaupunginhallitus päätti merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.

Hallitus päätti muuttaa kaupunkirakenteen toimialan organisaatiota siten, että Lohja-Karkkila työllisyysalue muodostaa oman tulosyksikön kaupunkikehityksen tulosalueen alle. Lisäksi hallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy hallintosääntöön liitteen mukaiset työllisyysaluetta koskevat muutokset. Hallitus päätti esittää myös, että valtuusto päättää valita työllisyys- ja elinkeinolautakuntaan kolme jäsentä, ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi valtuuston toimikaudeksi. Lisäksi yksi jäsenistä valitaan puheenjohtajaksi.

Kokouksessa käsiteltiin myös Lohja-Karkkila työllisyysalueen tilaratkaisuja. Kaupunginhallitus päätti hyväksyä liitteen mukaisen S-Pankin sopimusehdotuksen Lohja-Karkkila työllisyysalueen Lohjan toimipisteen toimitiloista.

Kaupunginhallitus käsitteli myös Paloniemen huvimajan siirtoa ja peruskorjausta. Hallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupungin vuosien 2024 ja 2025 investointilistalle otetaan mukaan uusi kohde, ja sille myönnetään investointimääräraha 180 000 €, josta 20 000 € kohdistuu vuodelle 2024. Lisäksi hallitus esittää, että hankesuunnitelma hyväksytään ja hanke toteutetaan siten, että paanukattoa ja alkuperäistä terassiratkaisua ei toteuteta. Kaupungin vuoden 2024 kokonaisinvestointimäärärahaa esitetään korotettavakasi 20 000 € teknisen lautakunnan aiemmin ehdottaman summan lisäksi, jolloin kokonaisinvestointimäärärahan tarve vuodelle 2024 on 34 390 000 €.

Hallitus päätti myös…

 • hyväksyä osaltaan vuoden 2023 henkilöstökertomuksen.
 • hyväksyä Lohjan kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen.
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että Nummi-Saukkola alueen päiväkodin tarvesuunnitelma avataan uudelleen valmisteluun päiväkodin sijainnin, koon ja kustannusten osalta.
 • esittää kaupunginvaltuustolle, että Virkkalan alueen päiväkodin hankesuunnitelma avataan uudelleen valmisteluun päiväkodin sijainnin, toteuttamistavan ja kustannusten osalta.
 • merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen nimeämien työryhmien ja toimikuntien tilannekatsaukset sekä todeta Pentinkulman hankesuunnittelutyöryhmän suorittaneen työnsä loppuun, ja täten lakkauttaa sen.
 • hyväksyä Lohjan järviohjelman sekä todeta järviohjelman ohjausryhmän työn suoritetuksi ja lakkauttaa ryhmän.
 • hyväksyä Lohjalaisten Historia osan III lopputilityksen sekä todeta historiatyöryhmän suorittaneen työnsä loppuun ja sen toimikauden päättyneen. Lisäksi hallitus päätti muuttaa historiarahaston sääntöjä liitteen mukaisesti.
 • antaa valtuutuksen Länsi-Uudenmaan poliisille vesialueisiin liittyvissä kalastusrikoksissa.
 • edustajien nimeämisestä Kaatuneitten muistopäivän 19.5.2024 seppeltenlaskuihin. Edustajat nimettiin seuraavasti; Pyhän Laurin kirkko: Riikka Slunga-Poutsalo ja Jari Väre, Virkkala: Paul Packalen ja Seija Kataja-Oksa, Karjalohja: Mikko Piirtola ja Kirsi Ferin, Sammatti: Ville Kanniainen, Nummi: Juha Niemimaa, Pusula: Lotta Paakkunainen ja Hilkka Hyrkkö.
 • valita Teija Ristaniemen edustajaksi ja Leena Saaren varaedustajaksi Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 11.6.2024.
 • merkitä tiedoksi kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan päätöksen sekä teknisen lautakunnan ja Lohjan Liikuntakeskus Oy:n suunnitelman Saukkolan kuntopolun kunnostuksesta sekä esittää valtuustolle, että se päättää merkitä aloitteen loppuun käsitellyksi.  
 • että Lohjan kaupunki ei vuokraa tai toteuta sisäskeitti- ja skuuttiparkkia. Hallitus päätti esittää valtuustolle, että se merkitsee aloitteen loppuun käsitellyksi.
 • jättää keskeneräisiä valtuustoaloitteita, kuntalaisaloitteita ja muita aloitteita koskevan asian pöydälle.

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 15.4.2024.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa 22.4.2024.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.  

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This