Kaukolämpöyhtiö Lohjan Energianhuolto Oy Loher tiedottaa energiatilanteen vaikutuksista

Energian poikkeuksellinen saatavuus- ja hintatilanne talvella aiheuttavat lisäkorotuksia Loherin kaukolämpöhintoihin. Kaukolämpöasiakkaita kehotetaan säästämään energiaa laskemalla huonelämpötilaa ja vähentämällä lämpimän käyttöveden kulutusta.

Energian saatavuus on heikentynyt ja sen hinta on kohonnut Euroopassa ennätyksellisen korkealle Ukrainassa käynnissä olevan Venäjän hyökkäyssodan vuoksi. Vaikean energiatilanteen myötä tuleva talvi on monelle suomalaiselle energiayhtiölle haastava. Kuluva syksy ja tuleva talvi on poikkeuksellinen myös Lohjan kaupungin kaukolämpöyhtiö Loher Oy:lle.

Loher tuottaa kaukolämpöä hyödyntäen monipuolisesti eri energialähteitä, normaalitilanteessa esim. kalkkiuunien prosessilämpöä, biokaasua, haketta, öljyä ja maakaasua. Talvikuukausina Loherin käyttämistä polttoaineista n. 30% on fossiilisia. Näiden saatavuuteen ja hintaan kohdistuu tulevana talvena ennen näkemättömiä haasteita.

Koska kaukolämmön tuotantokustannukset ovat nousseet jyrkästi verrattuna normaaliolosuhteisiin, Loher joutuu vuoden vaihteessa nostamaan kaukolämmön hintaa koko verkkoalueellaan n. 20%. Korotusten jälkeen energiahinta on Virkkalassa 101,50 €/MWh + alv ja muualla Loherin verkossa 86,50 €/MWh + alv. Tästä huolimatta Loherin energiahinta on edelleen kilpailukykyistä; talvikuukausien arvonlisäverollinen kokonaiskeskihinta asettunee tasolle 12 c/kWh. Hinta on vertailukelpoinen esimerkiksi Helenin hinnan 11,35 c/kWh kanssa. Hintojen korotuksilla katetaan osa nousseista tuotantokustannuksista. Korotukset ovat tilapäisiä ja niitä lasketaan jälleen alemmalle tasolle, kun tilanne sallii sen.

Koska tuleva talvi on energiantuotannon osalta poikkeuksellinen, tulee Loher seuraamaan tuotantokustannusten kehitystä erityisellä tarkkuudella. Uudet hinnankorotukset helmi- ja maaliskuussa ovat vuodenvaihteen korotusten lisäksi mahdollisia. Vaikka Loherin polttoaineen hankinta onkin hyvin varmistettu, voi talven aikana esiintyä olosuhteita, joissa tuotantoa joudutaan hetkellisesti rajoittamaan.

Hinnankorotuspaineiden pienentämiseksi ja mahdollisten tuotannonrajoitusten välttämiseksi kaukolämpöasiakkaita kehotetaankin energian säästöön huonelämpötiloja alentamalla ja lämpimän käyttöveden säästämisellä. Jo muutaman asteen lasku huonelämpötilassa ja suihkuhetkien lyhentäminen helpottavat talven energiatilannetta.

Lisää energiansäästökeinoja löydät Motivan sivuilta: https://www.astettaalemmas.fi/saastovinkit?gclid=EAIaIQobChMI-qWBsMHa-wIVtwuiAx0mJQuUEAAYASAAEgK9K_D_BwE

Lisätiedot: Toimitusjohtaja Markus Tamminen, Lohjan Energianhuolto Oy Loher: +358503608039, markus.tamminen@loher.fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This