Innolinkin teettämän tutkimuksen mukaan Lohjalla on hyvä yrityspitovoima

Seutukaupunki Lohja on vahva oman talousalueensa yrittäjäystävällinen palvelu- ja asiointikeskittymä

Lohjan kaupunki teetti Innolinkillä 2019 tutkimuksen, jolla kartoitettiin Lohjan kaupungin alueella toimivien yritysten näkemyksiä ja kokemuksia Lohjan yrityspitovoimasta, sekä selvityksen miten sitoutuneita yritykset ovat alueella toimimiseen. Tutkimus toteutettiin sähköpostitutkimuksena ja puhelinhaastatteluina kesä-heinäkuussa 2019. Kohderyhmäksi muodostuivat Lohjan alueen yritykset (yli yhden henkilön yritykset). Tutkimustulokset perustuvat 117 vastaukseen.

” Lohjaan ollaan kuntana tyytyväisiä yrittäjien näkökulmasta, mutta aina on kehitettävää ja niihin toimiin pyrimme panostamaan, jotta saamme kunnastamme entistä vetovoimaisemman ja yrittäjäystävällisemmän uusille sekä nykyisille yrityksille. Kaupunkien tai alueiden välisen kilpailun luoma dynamiikka edellyttää kunkin alueen oman position arviointia ja kehittämistä. Yrittäjien veto- ja pitovoimaisuus sekä kilpailukyky korostavat maineenhallinnan ja paikan markkinoinnin merkitystä.”
Tapani Tapiola, yrityspalvelupäällikkö, Lohjan kaupunki –

Lue lisää tutkimuksesta linkistä, kuvassa liiketoiminnan vuosivertailu (2017/2019):

https://www.innolink.fi/case/lohjan-kaupungin-pitovoima-2019/

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This