Ilmianna hyvä esteettömyysteko -kilpailu on nyt käynnissä

Lohjan vammaisneuvoston aloitteesta Lohjalla järjestetään Lohja700-juhlavuoden kunniaksi Ilmianna hyvä esteettömyysteko -kilpailu. Kilpailun tavoitteena on korostaa esteettömyyden keskeistä roolia jokaisen ihmisen elämässä.

Lohjan vammais- ja vanhusneuvoston jäsenistä valitun kilpailutyöryhmän tavoitteena on, että kilpailu herättää huomaamaan esteettömyyden edut kaikkien lohjalaisten näkökulmasta. Idea kilpailusta lähti liikkeelle vammaisneuvoston järjestämästä esteettömyyssyyskävelystä. Kävelyn tavoitteena oli saada ihmiset tarkastelemaan ympäristöään ja sen esteettömyyttä tai esteellisyyttä.

Kansainvälisen esteettömyys- ja saavutettavuuspäivän (GAAD) ja Invalidiliiton Helppo liikkua -viikon kunniaksi perjantaina 26.5. käynnistettiin Ilmianna hyvä esteettömyysteko -kilpailun ilmiantokysely.

Lohjalaisten toivotaan ilmiantavan niin kaupallisten, yhdistysten kuin julkistenkin toimijoiden esteettömiä tai sellaiseksi erilaisin teoin pyrkiviä kohteita (esim. kaupat, kahvilat, kampaamot, liikunta- ja kulttuuritilat, apteekit, kirjastot), palveluntarjoajia, palveluja tai vaikkapa taloyhtiöitä. Ehdottaa saa siis ihan millaisia vain kohteita tai tekoja, kunhan perustelee ehdotuksensa hyvin.

Ilmianna esteettömyysteko tällä lomakkeella. Lomake on auki 31.7.2023 asti.

Ilmiannot käydään läpi kilpailutyöryhmän toimesta elokuussa. Osaan ehdotetuista kohteista käydään tutustumassa tarkemmin syksyllä esteettömyyskävelyiden ja -käyntien merkeissä yhdessä Lohjan kaupungin viranhaltijoista ja päättäjistä koostuvan arvovaltaisen raadin kanssa. Kilpailun voittajat julkistetaan myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Invalidiliiton määritelmän mukaan esteettömyydessä on kyse ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömyydessä ei ole kuitenkaan kyse vain liikkumisen esteettömyydestä, vaan huomioon otetaan myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, ymmärtämiseen ja kommunikaatioon liittyvät asiat. Esteettömyydessä on kyse ajattelutavasta, oikeista asenteista ja erilaisuuden huomioon ottamisesta.

Osalle väestöstä fyysisesti esteetön ympäristö on välttämätön, mutta esteettömyydestä hyötyvät kaikki. Esimerkiksi kynnyksettömät ja portaattomat tilat, luiskat ja kaiteet sekä helposti aukeavat ovet tai hyvin huolletut kevyenliikenteen väylät hyödyttävät apuvälineen kanssa kulkevaa, ikääntynyttä, kantamuksien tai lastenvaunujen ja taaperoiden kanssa liikkuvaa.

Esteettömyys mahdollistaa muun muassa ihmisten sujuvan osallistumisen arkipäivän toimintoihin, harrastuksiin, kulttuuriin, työntekoon ja opiskeluun. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä.

Ympäristön tai yksittäisen rakennuksen voidaan katsoa olevan esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin on helppo päästä. Esteettömässä ympäristössä tilat ja niissä olevat toiminnot ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä ja loogisia.

Esteettömyys koskettaa meitä kaikkia. Tule mukaan edistämään yhdenvertaisuutta!

*Kansainvälisen esteettömyys- ja saavutettavuuspäivää (GAAD) vietettiin 18.5.2023. Invalidiliiton Helppo liikkua -viikkoa vietettiin 18.–25.5.2023.

#EsteettömyysTeko

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This