Ikääntyneiden asumispalveluyksiköiden asukkaita voi tavata ulkona

Tapaamiset ovat toistaiseksi mahdollisia vain ulkona. Omaiset voivat tulla tapaamiseen vain terveenä. Omaiset käyttävät vierailun aikana suu-nenäsuojusta, ja he huolehtivat hyvästä käsihygieniasta.

Omaisten tulee varata tapaamisaika suoraan asukkaan yksiköstä. Näin vältetään ruuhkat parkki- ja piha-alueilla ja myös omaisten turvallisuus säilyy. Asukas voi tavata vierailijoita kerran päivässä, 1-2 vierailijaa kerrallaan. Omaisia ohjeistetaan huolehtimaan myös riittävistä turvaväleistä, suojuksen käytössä sekä hyvässä käsihygieniassa. Jos asukas ei pysty ulkoilemaan, tapaamisia on mahdollista järjestää edelleen esimerkiksi ikkunan tai oven takaa. Myös videopuhelut ovat mahdollisia. Lisätiedot suoraan asukkaan omasta asumispalveluyksiköstä.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This