Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut käsitellään talousarvioneuvottelujen yhteydessä

Palvelusetelien käyttö hyvinvointialueella jatkuu palvelujen tuotantotapana.

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti 31.10.2022 jatkaa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksujen käsittelyä ja asia jätettiin pöydälle. Asiakasmaksut käsitellään osana talousarvioneuvotteluja ja asia tuodaan päätöksentekoon talousarvion päätöksenteon yhteydessä.

Palvelusetelien käyttö hyvinvointialueella jatkuu palvelujen tuotantotapana
Aluehallitus päätti ottaa käyttöön palvelusetelit palvelujen järjestämisen tuotantotapana 1.1.2023 alkaen näissä hyvinvointialueen palveluissa: henkilökohtainen apu, ikääntyneiden pitkäaikainen ja lyhytaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen, ikääntyneiden kuntouttava päivätoiminta, kotisiivous, kouluikäisten lasten ja nuorten lakisääteinen silmälääkäritutkimus, lääkkeiden koneellinen annosjakelu, lapsiperheiden kotipalvelu, suun terveydenhuollon kokonaishoito, säännöllinen ja tilapäinen kotihoito sekä omaishoitajan vapaan aikainen hoito kotona sekä terveysasemapalvelu. 

Palvelusetelien arvo tarkistetaan säännöllisin määräajoin palvelujen saatavuuden ja laadun varmistamiseksi sekä vastaamaan kustannuskehitystä. Palvelusetelin myöntäminen perustuu aina palvelun ja hoidon tarpeen arviointiin.

Lue lisää:
https://www.luvn.fi/fi/uutiset/2022/10/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksut-kasitellaan-talousarvioneuvottelujen-yhteydessa

Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023 – aikaa jäljellä 60 päivää. https://www.luvn.fi/fi

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This