Klientavgifterna inom social- och hälsovården behandlas i samband med budgetförhandlingarna

Användningen av servicesedlar i välfärdsområdet fortsätter som ett sätt att producera tjänster.

Välfärdsområdesstyrelsen beslutade 31.10.  fortsätta behandlingen av klientavgifterna inom social- och hälsovården och bordlade ärendet. Klientavgifterna behandlas som en del av budgetförhandlingarna och ärendet tas upp för beslut i samband med beslutsfattandet om budgeten.

Användningen av servicesedlar i välfärdsområdet fortsätter som ett sätt att producera tjänster
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade införa servicesedlar som produktionssätt för dessa tjänster i välfärdsområdet från och med den 1 januari 2023: personlig assistans, långvarigt och kortvarigt serviceboende med heldygnsomsorg för äldre, rehabiliterande dagverksamhet för äldre, hemstädning, lagstadgad ögonläkarundersökning för barn och unga i skolåldern, maskinell dosdispensering av läkemedel, hemservice för barnfamiljer, munhälsovårdens helhetsvård, regelbunden och tillfällig hemvård samt vård hemma under närståendevårdares ledigheter och hälsostationstjänster.

Värdet på servicesedlarna justeras med jämna mellanrum för att säkerställa tillgången till och kvaliteten på tjänsterna samt för att värdet ska motsvara kostnadsutvecklingen. Beviljandet av servicesedlar grundar sig alltid på en bedömning av service- och vårdbehovet.

Läs mer:
https://www.luvn.fi/sv/nyheter/2022/10/klientavgifterna-inom-social-och-halsovarden-behandlas-i-samband-med-budgetforhandlingarna

Välfärdsområden inleder sin verksamhet 1.1.2023 – tid kvar 60 dagar. https://www.luvn.fi/sv

Relaterade nyheter:

Share This