HSY mittaa ilmanlaatua uusissa kohteissa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla vuonna 2022

Pysyvä mittausasema sijaitsee Lohjalla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan keskusta-alueen yleistä ilmanlaatua. HSY on mitannut Lohjan ilmanlaatua vuodesta 2009 lähtien.

Ilmanlaatu Uusimaa

Pääkaupunkiseudun lisäksi seuraamme ilmanlaatua myös muualla Uudellamaalla. Ilmanlaatu Uudellamaalla on yleensä pääosin hyvä. Paikoin ilmanlaatua heikentävät liikenteen ja puunpolton päästöt.

Toinen mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantasuunnitelman (2019−2023) mukaisesti. Tämän siirrettävän mittausaseman mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Siirrettävien asemien paikat eri vuosina:

2019: Kirkkonummi
2020: Porvoo
2021: Hyvinkää
2022: Järvenpää
2023: Kerava

Mittausasemien lisäksi mittaamme ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. Seuraamme puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaamme polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauspaikat eri vuosina:

2019: Hyvinkää, Kruununpuiston pientaloalue
2020: Tuusula, Vaunukankaan pientaloalue
2021: Lohja, Moision pientaloalue
2022: Porvoo
2023: Raasepori

Lisäksi seuraamme liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun passiivikeräinmenetelmällä useissa kunnissa.
Raportoimme vuosittain tiedot Uudenmaan ilmanlaadusta ja sen kehittymisestä. Julkaisussa esitetään myös jokaisen alueen kunnan päästöt raportointivuotta edeltävältä vuodelta. Raportti ilmestyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuna.

Lue lisää:
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/uudenmaan-ilmanlaaturaportit/
https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/

Lohjan ilmanlaatu

Mittaamme Lohjan keskusta-alueen yleistä ilmanlaatua kaupunkitausta-asemalla, joka sijaitsee etäällä vilkasliikenteisistä kaduista. Mittausasemalla mitatut ilmansaasteiden pitoisuudet edustavat tasoa, jolle ihmiset altistuvat yleisesti keskusta-alueella. Lohjan mittaukset alkoivat vuoden 2009 alussa Nahkurintorilla, mutta vuoden 2020 alusta mittausasema siirtyi toimintakeskus Harjulan pihalle osoitteeseen Kullervonkatu 7. Lohjalla mittaamme typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia sekä säätä.

Lue lisää:

https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/lohjan-ilmanlaatu/

lähde: HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

                        kuva: Jan Tukiainen

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This