HRM mäter luftkvaliteten på nya ställen i huvudstadsregionen och på andra håll i Nyland år 2022

I Nyland mäts luftkvaliteten permanent i Lojo. Resultaten av mätningarna beskriver den allmänna luftkvaliteten i Lojo och luftkvaliteten generellt i städernas bakgrundsområden. Mätningarna i Lojo startade i början av 2009.

Luftkvaliteten i Nyland

Förutom i huvudstadsregionen följer vi upp luftkvaliteten också på annat håll i Nyland. Luftkvaliteten i Nyland är i regel bra. På vissa platser försämras luftkvaliteten på grund av utsläpp från trafik och vedeldning.

Den andra mätstationen byter plats varje år.  Mätresultaten från den mobila mätstationen beskriver luftkvaliteten i ett område med livlig trafik. I enlighet med uppföljningsplanen för luftkvaliteten i Nyland (2019–2023) finns mätstationen under åren:
2019: Kyrkslätt
2020: Borgå
2021: Hyvinge
2022: Träskända
2023: Kervo

Förutom på mätstationerna mäter vi luftkvaliteten också med mindre individuella mätinstrument. Vi följer upp effekten av vedeldning i småhusområdet och mäter koncentrationerna av förbränningspartiklar samt PAH-föreningar.
2019: småhusområdet Kruununpuisto i Hyvinge
2020: småhusområdet Vaunukangas i Tusby
2021: småhusområdet Moisio i Lojo
2022: Borgå
2023: Raseborg

Dessutom följer vi upp trafikens inverkan på luftkvaliteten i flera kommuner med hjälp av en passiv insamlingsmetod.

Vi rapporterar årligen om luftkvaliteten och dess utveckling i Nyland. I publikationen redovisas också utsläpp från kommunerna i respektive region för året innan rapporteringsåret. Rapporten publiceras av Nylands närings-, trafik- och miljöcentral.

Läs mer:
https://www.hsy.fi/sv/luftkvalitet-och-klimat/luftkvaliteten-nyland/nylands-luftkvalitetsrapporter/
https://www.hsy.fi/sv/luftkvalitet-och-klimat/luftkvaliteten-nyland/

Luftkvaliteten i Lojo

Vi mäter den allmänna luftkvaliteten i Lojo centrum vid stadsbakgrundsstationen som ligger på avstånd från livligt trafikerade gator. De luftföroreningshalter som uppmätts vid mätstationen representerar den nivå som människor i allmänhet utsätts för i centrumområden. Mätningarna i Lojo startade i början av 2009 vid Garvartorget, men i början av 2020 flyttades mätstationen till verksamhetscentret Harjulas gård vid Kullervonkatu 7. I Lojo mäter vi halterna av kvävedioxid, inandningsbara partiklar och finpartiklar, samt vädret.

Läs mer:
https://www.hsy.fi/sv/luftkvalitet-och-klimat/luftkvaliteten-nyland/luftkvaliteten-i-lojo/


källa:
HRM Helsingforsregionens miljötjänster

bild: Jan Tukiainen

Relaterade nyheter:

Share This