Europarlamenttivaalit 2024


Tulospalvelu
Alustava laskenta valmis 09.06.2024 klo 23:03.


__________________________________________________________________________


Ennakkoäänestys järjestetään 29.5.–4.6.2024.
Vuoden 2024 europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Äänioikeus

Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu on jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Ennakkoäänestys

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Ennakkoäänestys kotimaassa järjestetään 29.5.-4.6.2024 ja ulkomailla 29.5.-1.6.2024.

Lohjan kaupungin ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat:

Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, 08700 Lohja
ke-pe 29.-31.5.2024 klo 10:00 – 17:00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
la-su 1.-2.6.2024 klo 10:00 – 16:00

Mäntynummen kirjasto, Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja
ma-ti 3.-4.6.2024 klo 12:00 – 19:00

Lohjan pääkirjasto, Karstuntie 3, 08100 Lohja
ke-pe 29.-31.5.2024 klo 9:00 – 20:00
la-su 1.-2.6.2024 klo 9:00 – 16:00
ma-ti 3.-4.6.2024 klo 9:00 – 20:00

K-Citymarket, Ojamonharjuntie 61, 08200 Lohja
ke-pe 29.-31.5.2024 klo 9:00 – 20:00
la-su 1.-2.6.2024 klo 9:00 – 16:00
ma-ti 3.-4.6.2024 klo 9:00 – 20:00

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ke-pe 29.-31.5.2024 klo 10:00 – 16:00
la-su 1.-2.6.2024 klo 10:00 – 14:00
ma-ti 3.-4.6.2024 klo 14:00 – 19:00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula
la 1.6.2024 klo 10:00 – 14:00
ma 3.6.2024 klo 12:00 – 19:00

Karjalohjan kirjasto, Keskustie 88, 09120 Karjalohja
la 1.6.2024 klo 10:00 – 14:00
ma 3.6.2024 klo 12:00 – 19:00

Vaalibussi Saima kiertää Lohjan kyliä seuraavin aikatauluin:

Ke 29.5.2024
klo 14.00-15.10 Karjalohja, Sale
klo 15.40-16.50 Sammatti, Sale
klo 17.50-19.00 Routio, Kalliomäentie 2

To 30.5.2024
klo 14.00-15.10 Ikkalan koulu
klo 15.40-16.50 Pusula, Sale
klo 17.50-19.00 Leppäkorven työväentalo, Leppäkorventie 1022

La 1.6.2024
klo 12.00-13.10 Nummen kirkonkylä, Siipoontie 1
klo 14.20-15.30 Muijalan koulu
klo 15.50-17.00 Lempolan a-katsastus

Ma 3.6.2024
klo 14.00-15.20 Maila, Lohjansaarentie 1300
klo 15.50-17.10 Kirkniemen kansakoulu, Marskintie 4
klo 17.40-19.00 Vappula, Metsätähtikuja 1

Ti 4.6.2024
klo 14.00-15.10 Hiidensalmi, Sahapiha 2
klo 15.30-16.40 Moisio, Talpelankatu 2
klo 17.00-19.00 Lohjan tori

Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa:

Palvelukoti Jokela
Lohjan sairaala
Tynninharjun terveysasema vuodeosasto 5
Lohjan keskustan terveysasema, osastot 2 ja 3
Niilonpirtti
Palvelukeskus Iltarusko
Kaislakoti
Lohjan vanhusten palvelukeskus
Palvelukeskus Tupala
Ryhmäkoti Kotola
Palvelutalo Petäjäkoti
Sammatin Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Attendo Vappulan hoivakoti
Attendo Ventelän hoivakoti
Kuntoutuskoti Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjunpuisto
Lohjan Validia-talo
Ryhmäkoti Salliva
Palvelukoti Katajankaari
Uniikki Lohja

Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten ilmoitustaululla.

Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (henkilökortti, ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja).

Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.
Muu äänioikeutetun perheenjäsenen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen klo 16.00.

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, sekä Lohjan kaupungin internet –sivuilta kohdasta europarlamenttivaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. 040 188 6100.

Vaalipäivän äänestyspaikat 9.6.2024

Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat:

1. Kirkniemi- Kirkonkylä, Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 Lohja

2. Maksjoki, Järnefeltin yhtenäiskoulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja

3. Ojamo-Rantakantti, Ojamonharjun yhtenäiskoulu, Kartanonkuja 4, 08200 Lohja

4. Metsola-Keskilohja, Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja

5. Ventelä, Mäntynummen yhtenäiskoulu, Mäntynummenkuja 15, 08500 Lohja

6. Moisio, Kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja

7. Karjalohja, Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja

8. Paloniemi-Routio, Routionmäen yhtenäiskoulu, Havumetsäntie 4, 08350 Lohja

9. Muijala, Muijalan koulu, Takaniityntie 26, 08680 Lohja

10. Sammatti, Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti

11. Nummi, Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola

12. Pusula, Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00.

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla.

Jos äänioikeutettu on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, äänioikeusilmoitus lähetetään sähköisesti.

Ne Lohjan kaupungin asukkaat, joilla ei ole väestötietojärjestelmään merkittyä osoitetta kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen.

Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan vaalinumerosta, puh. 044 374 7700. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipuhelinnumerosta 0800 94770 (fin) 0800 94771 (sve) ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Europarlamenttivaalien ennakkoäänestys -kuulutus

Näin äänestät europarlamenttivaaleissa
Tietoa EU-vaaleista selkokielellä
Tietoa EU-vaaleista viittomakielellä
Tietoa europarlamenttivaaleista

-Keskusvaalilautakunta-

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This