Europaparlamentsvalet 2024

EU-valet 2024
Resultattjänst
Preliminärräkning är färdig 09.06.2024 kl. 23:03.


_____________________________________________________________________________
Förhandsröstningen förrättas 29.5.–4.6.2024
Valdagen för Europaparlamentsvalet 2024 är söndagen 9.6.2024.

RÖSTRÄTT

Röstberättigad i Europaparlamentsvalet är varje Finlands medborgare som senast valdagen fyller 18 år.

FÖRHANDSRÖSTNING 29.5–4.6.2024

I stället för att rösta på valdagen kan de röstberättigade rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands.

Förhandsröstningen ordnas 29.5–4.6.2024 i hemlandet och 29.5–1.6.2024 utomlands.

Lojo stads förhandsröstningsställen och öppettider:

Virkby bibliotek, Virkbyvägen 9, 08700 Lojo
ons.-fre. 29–31.5.2024 kl. 10.00–17.00

Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti
lör.-sön. 1–2.6.2024 kl. 10.00–16.00

Tallbacka bibliotek, Tallåsgränden 15, 08500 Lojo
mån.-tis. 3–4.6.2024 kl. 12.00–19.00

Lojo huvudbibliotek, Karstuvägen 3, 08100 Lojo
ons.-fre. 29–31.5.2024 kl. 9.00–20.00
lör.-sön. 1–2.6.2024 kl. 9.00–16.00
mån.-tis. 3–4.6.2024 kl. 9.00–20.00

K-Citymarket, Ojamoåsvägen 61, 08200 Lojo
ons.-fre. 29–31.5.2024 kl. 9.00–20.00
lör.-sön. 1–2.6.2024 kl. 9.00–16.00
mån.-tis. 3–4.6.2024 kl. 9.00–20.00

Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola
ons.-fre. 29–31.5.2024 kl. 10.00–16.00
lör.-sön. 1–2.6.2024 kl. 10.00–14.00
mån.-tis. 3–4.6.2024 kl. 14.00–19.00

Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula
lör .1.6.2024 kl. 10.00–14.00
mån. 3.6.2024 kl. 12.00–19.00

Karislojo bibliotek, Keskustie 88, 09120 Karislojo
lör. 1.6.2024 kl. 10.00–14.00
mån. 3.6.2024 kl. 12.00–19.00

Valbussen Saima kör i byarna i Lojo enligt följande tidtabell

Ons. 29.5.2024
kl. 14.00–15.10 Karislojo, Sale
kl. 15.40–16.50 Sammatti, Sale
kl. 17.50–19.00 Routiobacka, Berghöjdsvägen 2

Tors. 30.5.2024
kl. 14.00–15.10 Ikkalan koulu
kl. 15.40–16.50 Pusula, Sale
kl. 17.50–19.00 Leppäkorven työväentalo, Leppäkorventie 1022

Lör. 1.6.2024
kl. 12.00–13.10 Nummis kyrkby, Siipoontie 1
kl. 14.20–15.30 Muijalan koulu
kl. 15.50–17.00 A-besiktning i Lempola

Mån. 3.6.2024
kl. 14.00–15.20 Maila, Lojoövägen 1300
kl. 15.50–17.10 Gerknäs folkskola, Marskalksvägen 4
kl. 17.40–19.00 Vappby, Skogsstjärnegränden 1

Tis. 4.6.2024
kl. 14.00–15.10 Hiidensalmi, Sågverksgården 2
kl. 15.30–16.40 Moisio, Talpelagatan 2
kl. 17.00–19.00 Lojo torg

Förhandsröstningen för personer som behöver dygnetruntvård ordnas på följande anstalter:

Servicehemmet Jokela
Lojo sjukhus
Tynnisås hälsostation, vårdavdelning 5
Hälsostationen i Lojo centrum, avdelningarna 2 och 3
Niilonpirtti
Servicecentret Iltarusko
Kaislakoti
Lojo seniorservicecenter
Servicecentret Tupala
Grupphemmet Kotola
Servicehuset Petäjäkoti
Servicehemmet Kaisankallio
Pipolakoti
Mainiokoti Emilia ja Arvid
Mainiokoti Jusolanlampi
Attendo Hiidensalmi
Vårdhemmet Attendo Vappula
Vårdhemmet Attendo Vendelä
Rehabiliteringshemmet Mäntylä
Uudenmaan seniorikodit Oy:s Harjunpuisto
Validia-huset i Lojo
Grupphemmet Salliva
Servicehemmet Katajankaari
Uniikki Lohja

En kungörelse om tidpunkterna för förhandsröstningen på anstalterna sätts upp på de ovannämnda anstalternas anslagstavlor.
De röstande ska styrka sin identitet då de anmäler sig på förhandsröstningsstället (identitetskort, körkort, pass eller någon annan motsvarande handling försedd med foto).
Om man inte har en sådan handling kan man hos polisinrättningen få ett avgiftsfritt temporärt identitetskort för att kunna rösta.

HEMMARÖSTNING

En röstberättigad vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till vallokalen eller förhandsröstningsstället får förhandsrösta hemma i den kommun som är antecknad som hens hemkommun i rösträttsregistret. Hemmaröstningen sker på en separat överenskommen tidpunkt under förhandsröstningsperioden mellan kl. 9.00 och 20.00.

I samband med hemmaröstningen kan också en närståendevårdare som avses i lagen om stöd för närståendevård (937/2005) och som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning rösta om kommunen i fråga har antecknats som hens hemkommun i rösträttsregistret. Övriga familjemedlemmar till den röstberättigade, vilka inte uppfyller förutsättningarna för hemmaröstning kan inte rösta i samband med hemmaröstningen.

Den som önskar förhandsrösta hemma ska meddela om detta till centralvalnämnden i sin hemkommun. Anmälan kan på väljarens vägnar göras av någon som hen har utsett. Om en närståendevårdare som bor i samma hushåll avser att rösta i samband med hemmaröstningen, ska det anges i anmälan.

Anmälan lämnas in antingen skriftligt eller per telefon senast tisdagen 28.5.2024 före kl. 16.00.

Anmälan kan göras på en blankett som skickas till de väljare som röstade hemma vid förra valet. Hemmaröstningsblanketter finns på Lojo stads kundservicecenter, hos hemvårdspersonalen inom Västra Nylands välfärdsområde och på Lojo stads webbplats under Europaparlamentsval. Dessutom finns blanketten på justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi/sv/framsida. Anmälningarna ska skickas till centralvalnämnden i Lojo till adressen PB 71, 08101 Lojo eller lämnas in på stadens kundservicecenter i stadshuset Monkola, adress Karstuvägen 4.

Telefonanmälningar görs till Lojo stads kundtjänst, tfn 040 188 6100.

VALLOKALER PÅ VALDAGEN 9.6.2024

Vallokalerna i röstningsområdena i Lojo stad är följande:

1. Gerknäs–Kyrkstad Ristin koulu, Tynniåsvägen 1, 08700 Lojo

2. Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiusvägen 56, 08700 Lojo

3. Ojamo–Rantakantti Ojamonharjun yhtenäiskoulu, Herrgårdsgränden 4, 08200 Lojo

4. Metsola–Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniittugatan 3, 08150 Lojo

5. Vendelä Mäntynummen yhtenäiskoulu Tallåsgränden 15, 08500 Lojo

6. Moisio, Stadshuset Monkola, Karstuvägen 4, 08100 Lojo

7. Karislojo, Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karislojo

8. Paloniemi-Routiobacka, Routionmäen yhtenäiskoulu, Barrskogsvägen 4, 08350 Lojo

9. Muijala, Muijalan koulu, Takaniittyvägen 26, 08680 Lojo

10. Sammatti, Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti

11. Nummi, Saukkola bibliotek, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola

12. Pusula, Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula

Vallokalerna är öppna på valdagen kl. 9.00–20.00.


Vallokalen anges på det meddelandekort som skickats till de röstberättigade.

Om den röstberättigade använder tjänsten Suomi.fi-meddelanden,

skickas meddelandet om rösträtt elektroniskt.

De invånare i Lojo stad vars adress inte finns i befolkningsdatasystemet hör till röstningsområdet Ojamo–Rantakantti.

Om den röstberättigade inte vet sin vallokal, kan man ringa till centralvalnämndens valnummer, tfn 044 374 7700. Information om allt som gäller valet fås också på de avgiftsfria nationella servicenumren tfn 0800 9 4771 (för svenskspråkiga) och tfn 0800 9 4770 (för finskspråkiga) och på Justitieministeriets valsidor på www.vaalit.fi.

Så här röstar du
Information om EU-valet på lättläst svenska
Information om EU-valet på teckenspråk
Justitieministeriets valsidor

-Centralvalnämnden-

Relaterade nyheter:

Share This