Elintarvikevalvonta ja terveydensuojeluvalvonta toimivat myös poikkeusoloissa.

19.3.2020
Elintarvikevalvonta ja terveydensuojeluvalvonta toimivat myös poikkeusoloissa.
Terveysvalvontaan voi aina olla yhteydessä:
– ruokamyrkytysepäilyistä
– talousveden saastumisepäilyistä
– muissa vakavaa terveyshaittaa aiheuttavista epäilyistä
Elintarvikkeiden vientivalvonta ja vientitodistusten myöntäminen toimii normaalisti. Elintarvikevaaratilanteiden sekä takaisinvetojen hoito ja niihin liittyvät toimenpiteet suoritetaan normaalisti. Talousveden valvonta toimii normaalisti.
Yhteydenotot terveysvalvontaan ensisijaisesti yksikön sähköpostiin: ymparistoterveys@lohja.fi. Tapaamisista tulee sopia etukäteen.

Eläinlääkintähuolto ja päivystys toimivat toistaiseksi normaalisti. Asiakkaita suositellaan siirtämään kiireettömiä aikoja myöhemmäksi. Eläinlääkärit neuvovat tapausten kiireellisyydessä. Kiireelliset tapaukset hoidetaan aina ensisijaisesti.
Vastaanotoilla noudatetaan tarkoin hygieniaohjeita. Asiakkaita pyydetään huomioimaan seuraavat asiat ennen vastaanotolle tulemista:
– vain yksi henkilö tuo eläimen vastaanotolle
– eläimen tuojalla ei saa olla tartuntaan viittaavia oireita – vain terveenä vastaanotolle!
– eläimen tuojaa ohjeistetaan noudattamaan hyvää käsihygieniaa
Eläinsuojeluilmoituksia voi tehdä valvontaeläinlääkärille ja eläinsuojeluvalvojalle normaalisti. Tarkastuksia tehdään kiireellisyysarvion perusteella.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This