Eilisessä kaupunginhallituksen kokouksessa käsiteltiin muun muassa joukkoliikenteen kehittämistä sekä Muijalan uusien tonttien hinnoittelua

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 11.4.2023 esittää kaupunginvaltuustolle joukkoliikenteen kehittämistä. Kaupunginhallitus esittää, että (Virkkala -) Lohjan keskusta – Helsinki linjat ja Lohjan keskustan sisäinen liikenne säilyvät markkinaehtoisina. Muun liikenteen osalta joukkoliikennettä kehitetään perustason pohjalta ELY-vetoisesti niin, että kilpailutetun liikenteen vuorotiheydestä voidaan päättää keväällä 2024, kun kokonaiskustannukset ovat selkeytyneet.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle myös, että Muijalan kaupunginosan uuden asemakaava-alueen tontit hinnoitellaan esitetyn mukaisesti, ja että tontin voi ostaa omaksi vasta rakentamisvelvollisuuden täyttämisen jälkeen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti hyväksyä taajamaosayleiskaavan päivityksen tavoitteet. Päätavoitteiksi on valittu neljä teemaa: täydentyvä asuminen, kestävä liikkuminen, tasapainoinen kaupan kehitys ja tulevaisuuden työpaikka-alueet.

Kaupunginhallitus päätti niin ikään, että Lohjan kaupunki liittyy Hansel Oy:n yhteishankintaan ”Koulu- ja askartelutarvikkeet 2024-2026 (2028)”. Yhteishankinta sisältää yleisimmin päiväkodeissa ja kouluissa käytettävät koulu-, kuvataide-, käsityö- ja askartelutarvikkeet sekä niiden tilaamiseen ja toimittamiseen liittyvät palvelut. Hankintoja ilmoitetaan tehtävän sopimuskaudella 2 000 000 eurolla.

Kaupunginhallituksen pöytäkirja on luettavissa kokonaisuudessaan maanantaina 17.4.2023.

Tulevat kokoukset löydät hallintokalenterista.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This