Under gårdagens stadsstyrelsemöte behandlades bland annat utvecklingen av kollektivtrafiken och prissättningen av nya tomter i Muijala

Stadsstyrelsen beslöt vid sitt möte den 11 april 2023 att föreslå stadsfullmäktige att kollektivtrafiken utvecklas. Stadsstyrelsen föreslår att (Virkby –) Lojo centrum – Helsingforslinjerna och Lojo centrums interna trafik förblir marknadsmässiga. För den övriga trafiken utvecklas kollektivtrafiken enligt den grundläggande nivån ledd av NTM-centralen, så att beslut om turtätheten beträffande den konkurrensutsatta trafiken kan fattas våren 2024 när helhetskostnaderna blivit klara.

Stadsstyrelsen beslöt att föreslå stadsfullmäktige att tomterna i den nya detaljplanen för stadsdelen Muijala prissätts enligt förslaget och att en tomt kan köpas först efter att byggnadsskyldigheten har uppfyllts. Dessutom beslutade stadsstyrelsen att godkänna de uppdaterade målen för delgeneralplanen för tätorter. Fyra teman har valts ut som huvudmål: kompletterande boende, hållbar rörlighet, balanserad utveckling av handel och framtida arbetsplatsområden.

Stadsstyrelsen beslöt också att Lojo stad ansluter sig till Hansel Ab:s upphandling ”Skol- och pysselmaterial 2024–2026 (2028)”. Gemensamma upphandlingar inkluderar skol-, bildkonst-, hantverks- och pysseltillbehör som används i daghem och skolor samt beställnings- och leveranstjänster för dessa. Upphandlingar kommer att göras under avtalsperioden för 2 000 000 euro.

Stadsstyrelsens protokoll kan läsas i sin helhet den 17 april 2023.

Kommande möten hittar du i förvaltningskalendern.

Relaterade nyheter:

Share This