E18 Muurla–Lohja -moottoritie osin suljettu 24.–26.5.2021 välisenä aikana – toukokuussa myös muita liikenteen poikkeusjärjestelyitä

E18 (valtatie 1) Muurla–Lohja-tieosuuden tunneleissa tehdään määräaikaistarkastus. Määräaikaistarkastuksesta aiheutuu haittaa moottoritien liikenteelle sekä voimakasta liikennemäärien lisääntymistä kiertotiellä maantiellä 110.

Säännöllisten tarkastusten tarkoituksena on varmistaa maantietunneleiden turvallisuus. Moottoritie on osin suljettu 24.– 26.5.2021 välisenä aikana. Tunneleiden määräaikaistarkastusten ajaksi E18 (vt 1) Muurla–Lohja-osuuden liikenne ohjataan kahdessa osassa maantien 110 kautta kulkevalle kiertoreitille 24.–26.5.2021 välisenä aikana. Määräaikaistarkastuksesta aiheutuu haittaa moottoritien liikenteelle sekä voimakasta liikennemäärien lisääntymistä maantiellä 110. Tienkäyttäjiä pyydetään varaamaan riittävästi matka-aikaa ja noudattamaan varovaisuutta.

Sammatti–Karnainen-tieosuus suljetaan vajaaksi vuorokaudeksi 25.–26.5.2021
Moottoritie on suljettuna Sammatin eritasoliittymän (nro 20) ja Karnaisten eritasoliittymän (nro 22) välillä tiistaista 25. toukokuuta klo 6 alkaen keskiviikkoon 26. toukokuuta klo 2 asti. Moottoritieosuus avataan liikenteelle välittömästi tarkastuksien päätyttyä. Helsingin suunnasta Turkuun ajava liikenne ohjataan Mt 110 liittymästä, Hevoskallion liittymästä (nro 25) sekä Muijalan liittymästä (nro 24) maantielle 110. Turun suunnasta Helsinkiin ajava liikenne ohjataan Sammatin liittymästä maantielle 110. Liikenne maantieltä 110 ohjataan takaisin moottoritielle Muijalan ja Sammatin eritasoliittymien kautta. Kiertotielle on järjestetty kiertotieopastus.
Moottoritie on myös suljettuna Muurlan eritasoliittymän (liittymä nro 16) ja Suomusjärven eritasoliittymän (nro 18) välillä maanantaina 24.5.2021 kello 9–19 välisenä aikana. Turun suunnasta Helsinkiin ajava liikenne ohjataan Muurlan eritasoliittymästä maantielle 110. Helsingin suunnasta Turkuun ajava liikenne ohjataan maantielle 110 Suomusjärven liittymästä. Liikenne maantieltä 110 ohjataan takaisin moottoritielle Suomusjärven ja Muurlan eritasoliittymien kautta.
Määräaikaistarkastus ja vuosihuollot aiheuttavat rajoituksia erikoiskuljetuksille, koska leveät kuljetukset eivät mahdu kohtaamaan tunnelissa.

Muut liikennejärjestelyt viikolla 21
Tien sulkemisen lisäksi on kaikilla tunneliosuuksilla toukokuun lopussa viikolla 21 (24.5. alkava viikko) päiviä, jolloin toinen tunneliputkista on suljettuna. Tällöin liikenne ohjataan kaksisuuntaisena yhteen tunneliputkeen.

Tunnelitarkastukset tehdään joka kuudes vuosi
E18 Muurla–Lohja -moottoritieosuus on Väyläviraston elinkaarimallilla tilaama väylähanke. Vuonna 2005 allekirjoitetun palvelusopimuksen mukaisesti Tieyhtiö Ykköstie Oy rakensi moottoritieosuuden ja ylläpitää sitä vuoteen 2029 saakka. Tieosuus avattiin liikenteelle 2008-2009 vuosien vaihteessa. Väylä kuuluu Euroopan laajuiseen TEN-verkkoon.
Moottoritien maantietunnelit tarkastetaan niiden häiriöttömän käytettävyyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Määräaikaistarkastus tulee tehdä joka kuudes vuosi. Määräaikaistarkastuksen tekee Väyläviraston tarkastusyksikkö.

Lisätietoja
Väylävirasto: projektipäällikkö Janne Wikström, janne.wikstrom@vayla.fi, p. 029 534 3600
Tieyhtiö Ykköstie Oy: projektipäällikkö Timo Sokka, timo.sokka@tyle18.fi, p. 0400 418 581

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This