Aurlahden ja Moision uimarannat

TILANNEPÄIVITYS/YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUT 20.6.2022 klo 15.02.
Aurlahden ja Moision uimarannoilla otettujen uimavesinäytteiden tulosten mukaan vedenlaatu on hyvä.

EU-uimarannoille tehdään luokitus neljän vuoden tulosten perusteella. Viime vuonna Aurlahden yhdessä näytteessä oli iso toimenpiderajan ylitys, että luokitus laski huonoksi. Kun luokitus on huono, uimarannalle tulee antaa suositus välttää uimista. Suositus välttää uimista pidetään uimarannalla koko uimakauden ajan, vaikka uimaveden laatu olisi tutkimustulosten perusteella hyvä. Viime viikolla otettiin kaikilta Lohjan yleisiltä uimarannoilta uimavesinäytteet. Tulokset ovat kaikilla uimarannoilla hyviä.

Lue lisää: https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/asuinymparisto/uimarannat/eu-rantojen-luokitukset/
https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/asuminen/asuinymparisto/uimarannat/uimarantojen-veden-laatu/

Lisätietoja:
Lohjan ympäristöterveyspalvelut, ymparistoterveys@lohja.fi, puh. 044 042 1132

—————————————————
20.6.2022 klo 10:02

Aurlahden ja Moision uimarannoilla uiminen ei ole suositeltavaa. Klikkaa linkeistä lisätietoihin.

Lisätietoja:
Lohjan ympäristöterveyspalvelut, ymparistoterveys@lohja.fi, puh. 044 042 1132

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This