Ke 14.00 -6 °C, Pilvistä, ja poutaa, se 6 m/s.
To 14.00 -2 °C, Pilvistä, runsasta lumisadetta, e 2 m/s.
Pe 14.00 -1 °C, Pilvistä, ja poutaa, e 3 m/s.
Keskiviikko 17.01.2018
Nimipäivää viettävät tänään
Anton, Antto, Anttoni, Toni
Olet tässä:  Kaupunki tiedottaa / Vaalit

Kaupunki tiedottaa

Vaalit ja äänestäminen 

TASAVALLAN PRESIDENTINVAALI 2018 


Vuoden 2018 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2018. Jos kukaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2018, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

Presidentinvaaliehdokkaat 2018


ÄÄNIOIKEUS 


Äänioikeus on henkilöllä, joka viimeistään 28.1.2018 täyttää 18 vuotta. 


Lohjan kaupungissa järjestettävissä presidentinvaaleissa voi äänestää henkilö, joka on henkikirjoitettu Lohjan kaupungissa. Jokaiselle äänioikeutetulle, jonka osoite on tiedossa, lähetetään ilmoitus äänioikeudesta. Ilmoituskortti pyydetään säilyttämään ja esittämään äänestettäessä. Äänioikeutetun on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä. 


ENNAKKOÄÄNESTYS 


Ennakkoäänestys toimitetaan ajalla 17.1. - 23.1.2018 (mahdollinen toinen kierros 31.1. - 6.2.2018) 

Ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat: 


Virkkalan kirjasto, Virkkalantie 9, 08700 LOHJA 

ke-pe 17.1.-19.1.2018 klo 9.00 - 18.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

ke-pe 31.1.-2.2.2018 klo 9.00 - 18.00 


Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 SAMMATTI 

la-su 20.1.-21.1.2018 klo 10.00 - 16.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

la-su 3.2. -4.2.2018 klo 10.00 - 16.00 


Mäntynummen kirjasto, Mäntynummenkuja 15, 08500 LOHJA 

ma-ti 22.1.-23.1.2018 klo 12.00 - 20.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

ma-ti 5.2. - 6.2.2018 klo 12.00 - 20.00 


Prisma, Laurinkatu 37-41, 08100 LOHJA ja 

K- Citymarket, Ojamonharjuntie 61, 08200 LOHJA 

ke-pe 17.1.-19.1.2018 klo 9.00-20.00 

la 20.1.2018 klo 12.00-18.00 

su 21.1.2018 klo 12.00-18.00 

ma-ti 22.1.-23.1.2018 klo 9.00-20.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

ke-pe 31.1. - 2.2.2018 klo 9.00 - 20.00 

la 3.2.2018 klo 12.00 - 18.00 

su 4.2.2018 klo 12.00 - 18.00 

ma-ti 5.2. - 6.2.2018 klo 9.00 - 20.00 

Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola 

ke-pe 17.1.-19.1.2018 klo 10.00-16.00 

la-su 20.1.-21.1.2018 klo 10.00-14.00 

ma-ti 22.1.-23.1.2018 klo 10.00-20.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

ke-pe 31.1. - 2.2.2018 klo 10.00 - 16.00 

la-su 3.2. - 4.2.2018 klo 10.00 - 14.00 

ma-ti 5.2. - 6.2.2018 klo 10.00 - 20.00 


Pusulan koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula 

ke-pe 17.1.-19.1.2018 klo 10.00-16.00 

la-su 20.1.-21.1.2018 klo 10.00-14.00 

ma-ti 22.1.-23.1.2018 klo 10.00-20.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

ke-pe 31.1. - 2.2.2018 klo 10.00 - 16.00 

la-su 3.2. - 4.2.2018 klo 10.00 - 14.00 

ma-ti 5.2. - 6.2.2018 klo 10.00 - 20.00 


Karjalohjan terveysasema, Tallaantie 4, 09120 Karjalohja 

to 18.1.2018 klo 10.00-12.00 

la-su 20.1.- 21.1.2018 klo 10.00-12.00 

ma-ti 22.1.- 23.1.2018 klo 16.00-18.00 

sekä tarvittaessa toisella kierroksella 

to 1.2.2018 klo 10.00 - 12.00 

la-su 3.2. - 4.2.2018 klo 10.00 - 12.00 

ma-ti 5.2. - 6.2.2018 klo 16.00 - 18.00 


Ennakkoäänestys ympärivuorokautista hoitoa tarvitseville järjestetään seuraavissa laitoksissa: 


Palvelukoti Jokela 

Paloniemen sairaala 

Lohjan sairaala 

Tynninharjun terveysaseman vuodeosasto 5 

Lohjan keskustan terveysaseman vuodeosastot 2 ja 3 
Hoivakoti Syysviiru 

Niilonpirtti 

Pusulan vanhainkoti, 

Kaislakoti 

Lohjan vanhusten palvelukeskus 

PalvelukeskusTupala 

Ryhmäkoti Kotola 

Palvelutalo Petäjäkoti 

Palvelutalo Kaisankallio 

Pipolakoti 

Mainiokoti Emilia ja Arvid 

Mainiokoti Jusolanlampi 

Attendo Vappulan hoivakoti 

Attendo Ventelän hoivakoti 

Hoitokoti Apilaniitty 

Uudenmaan seniorikodit Oy:n Harjupuisto 


Laitoksissa suoritettavan ennakkoäänestyksen ajankohdista julkaistaan kuulutus em. laitosten  ilmoitustaululla. 


Ilmoittautuessaan äänestämään äänestäjän on todistettava henkilöllisyytensä (ajokortti, passi tai muu vastaava asiakirja). Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. 


KOTIÄÄNESTYS 


Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse  äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys tapahtuu ennakkoäänestyspäivinä klo 9.00 ja 20.00 välillä erikseen sovittuna aikana. 

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.  Henkilön, joka haluaa äänestää ennakkoon kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.  Ilmoittautuminen tehdään joko kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16 (mahdollisen toisen kierroksen osalta viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16). Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. 

Ilmoituksen voi tehdä lomakkeella, joka lähetetään niille äänestäjille, jotka ovat edellisissä vaaleissa äänestäneet kotona. Kotiäänestyslomakkeita saa Lohjan kaupungin asiakaspalvelukeskuksesta, Lohjan kaupungin kotihoidon henkilöiltä kaupungin internet -sivuilta kohdasta presidentinvaalit. Lisäksi lomake löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi. Ilmoitukset tulee palauttaa Lohjan keskusvaalilautakunnalle osoitettuna osoitteeseen PL 71, 08101 Lohja tai kaupungin asiakaspalvelukeskukseen kaupungintalo Monkolaan, osoite Karstuntie 4.  Tulosta kotiäänestyslomake tästä:  Kotiäänestyslomake

Puhelinilmoittautumiset pyydetään tekemään Lohjan kaupungin asiakaspalveluun puh. 044-369 4300

VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT 


Äänestyspaikat ovat Lohjan kaupungissa äänestysalueittain seuraavat: 


1) Kirkniemi-Kirkonkylä  Ristin koulu, Tynninharjuntie 1, 08700 LOHJA 

2) Maksjoki Järnefeltin koulu, Helsingiuksentie 56, 08700 Lohja 

3) Ojamo-Rantakantti Vanhusten palvelukeskus, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja 

4) Metsola-Keskilohja Ojaniitun koulu, Ojaniitunkatu 3, 08150 Lohja 

5) Ventelä-Immula Mäntynummen yhtenäiskoulu, Mäntynummenkuja 15, 08500 

Lohja 

6) Moisio, kaupungintalo Monkola Karstuntie 4, 08100 Lohja 

7) Karjalohja Karjalohjan koulu, Koulukuja 10, 09120 Karjalohja 

8) Paloniemi-Routio Roution koulu (Routionmäki), Havumetsäntie 4, 08350 Lohja 

9) Mäntynummi-Lieviö Muijalan koulu, Takaniityntie 26, 08680 Lohja 

10) Sammatti Sammatin koulu, Lohilammentie 5, 09220 Sammatti 

11) Nummi Saukkolan kirjasto, Kauppakuja 3, 09430 Saukkola 

12) Pusula Pusula koulu, Kaukelantie 1, 03850 Pusula 


Vaalihuoneistot ovat vaalipäivänä avoinna klo 9.00 – 20.00 

Äänestyspaikka on ilmoitettu äänioikeutetulle lähetetyllä ilmoituskortilla. 

Ne Lohjan kaupungissa henkikirjoitetut, joita ei ole väestökirjanpidossa merkitty minkään kiinteistön kohdalle, kuuluvat Ojamo-Rantakantin äänestysalueeseen. 

Vaalimainostelineiden sijaintikartat ovat valmistelussa. Lue ohje: Vaalimainonta


Äänioikeutettu, joka on epätietoinen äänestyspaikastaan voi tiedustella asiaa keskusvaalilautakunnan sihteeriltä, puh. 044 357 3730. Kaikista vaaleihin liittyvästä saa tietoa myös valtakunnallisesta kansalaisille tarkoitetusta maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 94770 ja oikeusministeriön vaalisivuilta www.vaalit.fi

Lohjan kaupungin keskusvaalilautakunnan sihteeri
hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell
sähköposti: hanna-maria.grandell@lohja.fi
puhelin 044-3573 730

Olet tässä:  Kaupunki tiedottaa / Vaalit
Sivun alkuun