Ladugård

Iso-Pappila var innan prästgården blev ett museum inte bara kyrkoherdens tjänstebostad utan också ett aktivt lantbruk med odlingar och boskap. Ladugården i betong från 1937 och den träbyggnad som tidigare fanns på samma plats hyste gårdens mjölkkor och nötkreatur samt får, getter och grisar. Häststallet var tidigare en separat byggnad men det nya djurstallet hade också plats för hästarna. På höskullen lagrades hö över vintern, och hönshuset fanns i ena änden av ladugården.

Numera rymmer ladugården museets utställnings- och samlingslokaler. På höskullen kan besökarna bekanta sig med gamla färdmedel, såsom hästkärror, slädar och vagnar.

 

Related to the subject: