Det händer på museet

Museet organiserar flera evenemang för hela familjen varje år, välkomma med!

Fars Dag på Söndagen den 8.11
Gratis inträde för alla pappor.