Det händer på museet

Museet organiserar flera evenemang för hela familjen varje år, välkomma med!