Samlingar och forskning

Lohja-museet fångar, studerar, bevarar och ställer ut det konkreta och immateriella kulturarvet i Lohja.

Föremål samling

Vår samling av föremål inkluderar cirka 25 000 artiklar, från en liten knapp till en stor brandbil. Samlingen av föremål bevaras i Länsi-Uusimaa kulturarvscenter i Leira, Ekenäs. Endast en bråkdel av samlingen visas på museets huvudutställning.

Bild samling

Vår samling av bilder består av tiotusentals bilder som berättar om det förflutna och det nuvarande Lohja- och Lohja-folket. Fotografiskt arkivmaterial publiceras i våra utställningar och i en mängd studier och artiklar.

Lokal historia arkiv

Lokal historia arkivet innehåller gamla kartor över Lohja, ärendepapper och arkiv för lokala föreningar. Anteckningarna och korrespondensen från Robert Boldt, far till den finska regionalstudien, har arkiverats. Arkivet har också gott om intervjuinspelningar. Arkivet är tillgängligt för forskare.

Bibliotek

Museet har ett eget litet bibliotek som fokuserar på Lojo litteratur, etnologi, konst och historia. Böcker är inte lånade.

TAKO program

Lohja-museet är en del av det nationella TAKO-programmet. TAKO är ett nätverk av professionella museer som samordnar bevarande och samlingar av museer. TAKO har två huvudmål: delning av lagring mellan museer och samordning av aktuell dokumentation. Lohja-museet är specialiserat på plastindustrin, särskilt hushållsplast, och gruvindustrin. TAKO kan nås på: http://tako.nba.fi/

Donera till museet

Museets samling doneras främst. Om du planerar att donera till museet, kontakta museiamanuens Matti Mäki tel. +358 44 374 3559  eller matti.maki@lohja.fi

 

Related to the subject: