Uthyrning av utställningsutrymme

Lohja-museet erbjuder utställningsutrymme att hyra i Lojo och Sammatti.

Lindersalen i Lohja huvudbibliotek

Lindersalen på 1 våningen i Lojo huvudbibliotek (Karstuvägen 3, 08100 LOJO) utställningslokal för Lojo museum. Villkoren för att arrangera en utställning kan läsas i ansökan om utställning i Lojo museum. Lindersalen är öppet enligt bibliotekets öppettider. Rekommenderade hyresperioder är 2-4 veckor. Hyran är 245 € per vecka.

Bokningar och mer information

Inka Keränen, museiamanuens

  • tfn: 044 374 4206
  • e-post: inka.keranen [at] lohja.fi

Museum magasin

Utställningsutrymmet ligger i museumsområdet Iso-Pappila. Den två våningar tidningsbyggnaden är idealisk för småskaliga utställningar under sommaren. Pris 100 € / vecka

Konst ladugård på Johannes Lohilampi-museet i Sammatti

Utställningsutrymmet ligger i omedelbar närhet av Johannes Lohilampi-museet, vid Peririnnantie 2. Det är en renoverad ladugård utan vatten och avlop. Hyran är 90 € / vecka för utställningar, 90 € / dag för privata evenemang.

Spannmålsmagasin i Sammatti

Utställningsutrymmet är en gammal kornmagasin nära Sammat kyrka. Hyran är 80 € / vecka.

För förfrågningar om utställningsutrymmet, vänligen kontakta Museiamanuens på 044 374 4206 eller inka.keranen @lohja.fi

Utställnings ansökan (på finska)

Skriv ut ansökningsformuläret här och skicka tillbaka det till museet.

 

Related to the subject: