Spannmålsmagasin

Spannmålsmagasinet byggdes 1928 för förvaring av det tröskade spannmålet från prästgårdens åkrar. Magasinet övergick i Lojo Museums ägo och renoverades på 1980-talet. Sedan dess har byggnaden använts som utställningslokal.

 

Related to the subject: