Johannes Lohilampi-museum

På museet visas allmogeföremål som insamlats av lantbrukaren Johannes Lohilampi (1866–1938). Samlingen, som ordnats av hans bror Kaarlo Vanamo, består huvudsakligen av föremål från Sammatti och västra Nyland och omspänner en period från slutet av 1700-talet till tidigt 1900-tal. Andra intressanta objekt på museet är utöver allmogesamlingen till exempel krucifixet i kyrksalen, samlingen av tennkärl i salen och föremålen i mjölkrummet.

Museet är ett historiskt rusthåll; den nuvarande mangårdsbyggnaden är från 1778. Ruinerna av den huvudbyggnaden på gården är fortfarande synliga vid utkanten av gårdstunen. Till museiområdet hör dessutom en stolpbod samt en sytnings- och ekonomibyggnad, ett spannmålsmagasin samt en stenladugård och en spannmålsbod bredvid den.

Johannes Lohilampi grundade museet 1911, och idag är det Lojo Museum som förvaltar det. Lohilampi museum håller öppet för allmänheten under sommarsäsongen. I stenladugården finns Taidenavetta som hyrs ut sommartid för utställningar, fester och olika evenemang.

Öppettider

2.6.2023–13.8.2023
öns-son kl. 12-16

Stängt på midsommar den 24.-25.6.2023
Öppet önsdag den 28.6.2023 kl. 14.00−16.00.

Entréavgifter: 6/4/0 €
Ingång också med Museikortet

Kontakta

Peririnnantie 2, 09220 Sammatti
Förfrågningar: Lojo Museum tel 019 369 4204

 

Related to the subject: