Ria

Rian flyttades till Lojo Museum från Ojamo herrgårds område 1986. Förr var det brukligt att bygga rian utanför den egentliga gården, eftersom stenugnen hettade upp luften rian och hela byggnaden kunde brinna upp.

Rian var i bruk på hösten vid skördetiden. Kärvarna transporterades med hästar från åkrarna till rian, där de lyftes upp på stänger. Den stora stenugnen eldades flera dagar i sträck. När sädeskornen var torra, togs kärvarna ner.

Byggnaden har ett svalare tröskrum, eller loge. I logen placerades de torkade kärvarna på golven för tröskning, det vill säga skiljning av kärnorna från axen.

De torra sädeskornen lagrades i boden. Under vintern maldes de till mjöl för brödbakning. Halmen togs också tillvara. Den hackades till djurfoder eller användes som fyllning i madrasser.

 

Related to the subject: