Goddag – Hej på dej! -projekt

Lojo Museums tvåspråkiga museipedagogiska projekt ”Goddag – Hej på dej!” kommer att levandegöra Lojos tvåspråkiga historia och levande kulturarv och utmynna i ett material för daghem, skolgrupper och skolornas lågklasser på svenska och lättläst finska.

Materialet utgår från museets samlingar och föremål. Genom diskussioner och intervjuer med svenskspråkiga Lojobor om finlandssvenska seder och traditioner i regionen kommer specifika temaområden att utkristallisera sig och påverka valet av material. Materialet uppmuntrar till upplevelser med flera sinnen.

Syftet med projektet är att berätta om hembygdens historia och stärka den lokala identiteten samt lyfta fram Lojos tvåspråkiga historia. Projektet kan även fungera som modell på andra tvåspråkiga orter. Innehållet på lättläst finska kan dessutom stöda integration av nyinflyttade. 

Projektet genomförs under perioden november 2023 till maj 2024 och Cilla Törnblom-Backman fungerar som projektkoordinator. Svenska kulturfonden har understött projektet.

Om ni har idéer, förslag eller något att berätta så ta kontakt med Cilla.

Projektikoordinator
Cilla Törnblom-Backman
cilla.tornblom-backman@lohja.fi
+358 40 686 7378

 

Related to the subject: