Arbetarbostad

I den här bostaden med två rum och farstu bodde folk som arbetade på prästgården. Det behövdes en hel del arbetskraft i prästgårdens huvudbyggnad och på åkrarna, i skogarna och i ladugården. Ibland tjänade bostaden som hem för en familj med många barn, vid andra tider har mjölkerskan, ladugårdspigan och prästgårdens husa delat på bostaden. Numera är den inredd som en typisk arbetarbostad från 1950-talet.

 

Related to the subject: