Pedagogium

Pedagogiet, som ursprungligen var Lojo landsbygdsskola, är från 1769. År 1971 hotades byggnaden av rivning för att ge plats för det nya andelsbankshuset, men hembygdsföreningen och staden skred snabbt till verket och inom några månader hade timmerhuset plockats isär och flyttats till museiområdet, på platsen för prästgårdens tidigare körsbärsträdgård. Byggnaden som länge spridit bildning bland Lojoborna fick behålla sitt syfte. I dag presenteras i dess rum Lojos historia från stenåldern fram till idag.

 

Related to the subject: