Taidenavetta

I ladugården på museets innergård finns en konstmässa som är värd för utställningar och evenemang som förändras under sommaren. Utställningsansökningsformuläret söks på Lojo museet. Utrymmet hyrs också för privata evenemang till 90 € / dag (Obs: privata evenemang är inte listade i evenemangslistan).

Utställnings- och platsreservationsformulär (på finska)

Sommarens utställningar och evenemang 2023:

2.6–2.7. Konstutställning Jonas Gustavsson, Laura Pikarla, Hanna Vahvaselkä ja Daniel Enckell

27.–30.7. Kaekuu -festival

Ladugårdsingång.
 

Related to the subject: