Loftbod

Loftboden från 1800-talet fanns ursprungligen i Monkola, nära nuvarande Lojo stadshus. Först såg det ut att boden gick en rivning till mötes, men 1925 fattades beslutet att flytta den intill kyrkan till Kreanderska huset, som då fungerade som museum. Därifrån flyttades den ännu en gång till prästgårdens gårdsmiljö1983.

Boden användes förr för att förvara kläder, livsmedel och verktyg. Sommartid användes klädesboden ofta som sovplats. Numera används nedervåningen mest sommartid som utställningslokal för allmogeföremål från 1800-talet och början av 1900-talet. Rummen på loftbodens övervåning nås via en svalgång.

 

Related to the subject: