Stolpbod

Stolpbodar (även kallade härbren), det vill säga bodar som byggts på stolpar, var vanliga i västra Finland. Museets stolpbod har använts som spannmålsmagasin

Stolpboden från Paavola gård restes på sin nuvarande plats 1986. Boden flyttades först från Paavola gård på Lojoön till fabriksområdet i Gerknäs och sedan vidare till museet. På prästgården har tidigare funnits flera bodar, men de har gett vika för tidens tand.

 

Related to the subject: