Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hanke järjestää infotilaisuuksia taiteilijoille ja muille luovien alojen toimijoille

Uudenmaan liitto järjestää kesäkuussa taiteilijoille ja luovien alojen toimijoille infotilaisuuksia Uudenmaan kulttuurimarkkinat -hankkeesta. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa kulttuurin yhdenvertaista saatavuutta ja lisätä alan työllisyyttä. Infotilaisuuksissa kerrotaan, kuinka luovien alojen toimijat ja taiteilijat voivat osallistua hankkeeseen ja millaisia kulttuuripalveluita kunnat olisivat kiinnostuneita ostamaan hankkeen aikana. Infoja järjestetään suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä.

Nylands förbund anordnar i juni informationstillfällen för konstnärer och aktörer inom kreativa branscher om projektet Nylands Kulturmarknad. Syftet med projektet är att stärka kulturens jämlika tillgänglighet och öka sysselsättningen inom branschen. Under informationstillfällena informeras det om hur aktörer inom kreativa branscher och konstnärer kan delta i projektet och vilka kulturtjänster kommunerna skulle vara intresserade av att köpa under projektets gång. Informationstillfällen ordnas på finska, svenska och engelska. Läs mer och anmäl dig här.

Helsinki-Uusimaa Regional Council is organizing information sessions in June for artists and creative industry professionals about the Uudenmaan kulttuurimarkkinat -project. The purpose of the project is to strengthen equal access to culture and increase employment in the sector. The information sessions will explain how creative industry professionals and artists can participate in the project and what kind of cultural services municipalities are interested in purchasing during the project. Information sessions will be held in Finnish, Swedish, and English. Read more and register here.

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This