Nummen yhtenäiskoulun liikunnanopettaja Joel Nissinen valittiin Vuoden liikunnanopettajaksi

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO on valinnut Vuoden Liikunnanopettajaksi Nummen yhtenäiskoulun liikunnanopettajan Joel Nissisen.

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITON perusteluissa mainittua:
Joel Nissinen kehittää opetusta ja arviointia jatkuvasti. Hän jakaa tietoa avoimesti myös muiden opettajien käyttöön. Joel Nissinen on perustanut Facebookiin liikunnanopettajia yhdistävän sosiaalisen median ryhmän: ’Jotain todella uutta liikunnanopetuksessa’ ryhmän vuonna 2012. Ryhmässä on yli 11 000 jäsentä. Ryhmässä Joel Nissinen luo positiivista yhteisöllisyyttä sekä jakaa omia ideoitaan ja kommentoi ja keskustelee muiden ideoista.

Hän on vaikuttanut mm. opetukseen tilasuunnittelun kautta koulun remontin yhteydessä. Suunnitteluun liittyvät materiaalit ovat olleet jaossa myös muille asiasta kiinnostuneille. Liikunnanopetuksen ohella Joel Nissinen kehittää koulupäivän toiminnallisuutta/välitunti-aktiviteetteja sekä ottaa vastuuta koulun eri osa-alueiden digitalisoimisesta. Joel Nissinen on myös toiminut liikunnan täydennyskouluttajana ja tuottanut opetusmateriaalia teknologian hyödyntämisestä liikunnanopetuksessa.
Vuoden koululaisliikkujaksi valittiin Hugo Stepanoff, nykyinen Mäkelänrinteen urheilulukion oppilas Helsingistä.

Joel Nissinen   
kuva: Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry LIITO

Aiheen mukaiset uutiset:

Share This