Nyheter

19.3. Meddelande

 

12.3.

Anvisningar för personalen, eleverna och dagvårdsbarnen i Lojo stads läroanstalter och daghem för att undvika att bli smittad av coronavirussjukdomen COVID-19 

Smittorisken kan undvikas med god handhygien och genom att hosta och nysa på rätt sätt.  Det rekommenderas att man regelbundet går igenom de tidigare hygienanvisningarna med barn och unga.  

Dessutom är det av yttersta vikt att undvika att besöka skola, daghem eller andra allmänna lokaler om har feber eller luftvägssymtom.  

Reserestriktioner

  • Lojo stad förbjuder arbets- och studieresorna till epidemiområdena för COVID-19 för sin personal.  Lojo stad rekommenderar starkt att man också under sin fritid undviker att resa till epidemiområdena. 

 

  • VI rekommenderar också bestämt att man undviker de länder som fått definitionen ”Iaktta särskild försiktighet” av Utrikesministeriet på grund av COVID-19 samt överväger om det är nödvändigt att överlag åka utomlands. 

 

 

  • Läget med COVID-19 har förvärrats i många länder mycket snabbt inom några dagar. För tillfället ska man vara särskilt försiktig när det gäller resor utanför landet, eftersom läget förändras dagligen.

 

 

 

  • Om du har rest i epidemiområdet, var observant på hur du mår i två veckors tid efter att du återvänt hem. När symtom uppstår, kontakta alltid först per telefon din egen hälsostation eller Jourhjälpen, tfn 116 117