Lojo700-nytt år 2024 på Lojo torg kl. 21 den 31 december

Lojos 700-årsjubileum kulminerar i en minnesvärd nyårsfest på Lojo torg från kl. 21 den 31 december 2023. Evenemanget är gratis. Legendariska Aikakone och lokala Angeleyes Abba Tribute uppträder. Programledare är Jaakko Selin. Kvällen avslutas med ett festligt fyrverkeri. Välkommen ännu en gång till firandet av 700-åriga Lojo!

Lojo stads budget 2024 – mot hållbar tillväxt i osäkra tider

Lojo stads ekonomiska situation är relativt god trots stora förändringar och den allmänna ekonomiska situationen. Social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster har överförts till välfärdsområdet, men samarbetsmodellerna och finansieringslösningarna i anslutning till dem har ännu inte slutförts. De framtida budgetåren kommer att visa var stadens ekonomi verkligen befinner sig.

I november firar vi barnen

I slutet av november firar vi återigen internationella barndagen. Internationella barndagen ger en möjlighet att öka medvetenheten om barns rättigheter och betydelsen av dem över hela världen. På olika håll i världen ordnas evenemang och aktiviteter för att främja barns rättigheter och göra barnens röst hörd i beslutsfattandet.