Så här informerar Lojo stad om corona

Lojo stad informerar om coronasituationen via flera kanaler. Staden publicerar från och med 12.10 varje måndag en översikt över coronasituationen i Lojo. I översikten ges information om coronasmittläget i Lojo samt om andra aktuella frågor.