Avlägsnandet av riskträd längs banavsnittet mellan Hyvinge och Karis framskrider till Lojoområdet

Avlägsnandet av riskträd mellan Hyvinge och Karis, vilket ingår i Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar, inleddes hösten 2023. Arbetet har framskridit till Lojo, där träd avlägsnas från och med början av juni. I arbetsområdet görs undersökningar av ornitologer, det vill säga fågelforskare, för att undvika att träd fälls under fåglarnas häckningstid.

Midsommarevenemanget Lohjan Järvijuhannus vid Aurlax strand 21.6.

Ett för alla öppet evenemang Lohjan Järvijuhannus arrangeras för första gången vid Aurlax strand på midsommarafton 21.6.2024. Evenemanget består av musik, dans, bra mat och dryck samt program för barn. Vid stranden hittar du också midsommarstången med hänsyn till det tvåspråkiga Lojos traditioner. Programmet börjar kl. 10 på Lojo torg och fortsätter från kl. 12 i Aurlax.