Välkomna med att ordna jippon under Nylandsdagen den 15 maj 2024!

På Nylandsdagen firar man saker som förenar nylänningar. Den nya temadagen erövrar årligen alla nyländska kommuner från Hangö till Lovisa den tredje onsdagen i maj. Det blir en glad feststämning och många roliga aktiviteter för människor i alla åldrar. Målet är att svetsa ihop nylänningarna i allt större utsträckning – genom naturupplevelser, samvaro och kulturaktiviteter.

Årsskiftet medför ändringar i Lojo stads ekonomitjänster

Lojo stads försäljningsfakturering, försäljningsreskontra och indrivning ändras vid årsskiftet 2023–2024. Lojo stad byter den indrivningsbyrå som staden anlitat från Lowell till Revire (före detta Kommuninkasso). Skötseln av försäljningsreskontran överförs också från Lowell tillbaka till Lojo stad. Staden byter dessutom programmet för försäljningsfakturering.

Ett gemensamt Seniorinfo från och med 1 december 2023

Vi förenhetligar Seniorinfos rådgivning från och med den 1 december. Det betyder att välfärdsområdets äldre invånare och deras närstående når Seniorinfos rådgivning via ett telefonnummer och en e-postadress, oberoende av hemort. Tidigare var servicen indelad i östlig och västlig rådgivning.

Motions- samt evenemangs- och kulturtjänster får beröm från Lojoborna

Lojo stad genomförde på hösten en invånarundersökning med vilken staden kartlade invånarnöjdhet och samlade in invånarrespons samt synpunkter på hur staden kunde öka invånartrivseln. Staden fick drygt 750 svar. Samtidigt genomförde staden en undersökning om attraktionskraft som panelundersökning som samlade in svar från invånarna i närområdena.

Lojo stads budget 2024 – mot hållbar tillväxt i osäkra tider

Lojo stads ekonomiska situation är relativt god trots stora förändringar och den allmänna ekonomiska situationen. Social- och hälsovårdstjänster och räddningstjänster har överförts till välfärdsområdet, men samarbetsmodellerna och finansieringslösningarna i anslutning till dem har ännu inte slutförts. De framtida budgetåren kommer att visa var stadens ekonomi verkligen befinner sig.